Betrapt op rijden onder invloed van alcohol? Boete? Intrekking rijbewijs?

Bij een ademtest ziet u vaak dat er een letter verschijnt op het testtoestel.
Deze kan ofwel S, A of P zijn.  Het resultaat van deze ademtest is slechts indicatief. Het resultaat bepaalt of er al dan niet een ademanalysetest volgt.

1. S (Safe / veilig)

 • Het alcoholgehalte is onder het wettelijk toegelaten maximum.
 • U mag verder rijden.

2. A (Alarm)

- De uitslag wijst op een vermoedelijke inbreuk.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 °/°°) maar onder 0,35 mg/l (0,8 °/°°).
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen.

3. P (Positief)

- De uitslag is positief.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk 0,35 mg/l (0,8 °/°°) of meer.
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen. 

 

Vraag hier GRATIS INFO aan
over het juiste bedrag van de GELDBOETE

 Bij de ademanalyse

De uitslag is ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht

 • U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van drie uur
 • U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor drie uur

De uitslag is ten minste 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht of meer

 • U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van zes uur
 • U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor zes uur
 • Na die zes uur zal u een nieuwe ademtest of ademanalyse moeten doen.
  Is het positief, krijgt u opnieuw drie of zes uur rijverbod

 Vraag hier GRATIS INFO aan over het juiste bedrag van de GELDBOETE

Boetes

Bij een ademtest van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van 0,50 en minder dan 0,80 g/l riskeert met een geldboete van 150 € – 3.000 €.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 170 €.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen van 450 €.

In voorkomend geval zal u (voor zover u dit tijdig betaalt) niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest van 0.35 en minder dan 0.44 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0,80 g/l tot 1,01 g/l riskeert men een geldboete van 1.200 € – 12.000 €.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 400 €.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 €.

In voorkomend geval zal u (voor zover u dit tijdig betaalt) niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest van 0.44 en minder dan 0.50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 1.00 g/l tot 1,15 g/l riskeert men een geldboete van 1.200 € – 12.000 €.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 550 €.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 €.

In voorkomend geval zal u (voor zover u dit tijdig betaalt) niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest vanaf 0.50 mg/l en minder dan 0.65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 1,15 g/l tot 1,50 g/l riskeert men een geldboete van 1.200 € – 12.000 €.

 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 €.

In voorkomend geval zal u (voor zover u dit tijdig betaalt) niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

  

Voor professionele bestuurders is ook de volgende regel van kracht:

 • tussen 0,2 en 0,5 promille = onmiddellijke inning van 100 € en een rijverbod van 2 uur (rijbewijs dient niet te worden afgegeven).

Wacht niet, stel je vraag nu al!

bemiddelaar schadebemiddelaar bemiddeling schadebemiddeling

Onze specialisten kunnen je verder helpen met een
GRATIS ONLINE ADVIES

Vraag nu al vrijblijvend advies over "aansprakelijkheid", "regres", "verkeersongevallen", "verzekeringsdossier", "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "tussenkomst van mijn verzekering", "boete", "dagvaarding voor de politierechtbank"

Neem contact op ...

Overtreding Onmiddellijke inning (1) Tijdelijk rijverbod Onmiddellijke intrekking rijbewijs (15 dagen tot 6,5 maand)  Verval van het recht tot sturen(2) (uitgesproken door een politierechter) Boetes (uigesproken door de rechter) (3) Alcoholslot (uitgesproken door de rechter)(6)
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol 170€ Minimum 3u Neen Mogelijk (5) Van €150 tot €3.000 (7) Neen
Meer dan 0,8 promille Neen Minimum 6u

Ja

 Bij verkeers-onveilig gedrag

Indien gelijk aan of meer dan 1,5 promille

Mogelijk (4,5) Van € 1.200 tot €12.000 Mogelijk
Staat van dronkenschap of soortgelijke toestand door gebruik van drugs of geneesmiddelen Neen Minimum 12u Ja  1 maand tot 5 jaar/ definitief (4) Van € 1.200 tot €12.000 Mogelijk
Recidive voor alcoholopname gelijk aan of hoger dan 0,8 promille of dronkenschap en soortgelijke toestand na gebruik van drugs of geneesmiddelen Neen

Minimum 6u indien recidive 0,8 promille of meer

minimum 12u  indien recidive voor dronkenschap

Ja 3 maand tot 5 jaar/ definitief Van € 2.400 tot €30.000 Mogelijk
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef Neen minimum 6u Ja, indien zonder geldige reden  Mogelijk (4,5) Van € 1.200 tot €12.000 Mogelijk

(1) Onmiddellijke inning onmogelijk indien de persoon sinds minder dan 2 jaar houder is van het rijbewijs B.
(2) Het herstel in het recht tot sturen kan afhankelijk gemaakt worden van het slagen voor theoretische, praktische, medische en psychologische proeven.
(3) Voor overtredingen met lichamelijke letsels of voor zware recidive kan de rechter ook een gevangenisstraf uitspreken.
(4) Minimum 3 maanden indien veroordeeld voor een dodelijk ongeval.
(5) Indien de overtreder sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B: verplicht verval van 8 dagen tot 5 jaar en verplicht theoretisch of praktisch examen tot herstel in het recht tot sturen.
(6) De geldigheid van het rijbewijs kan worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot. De veroordeelde bestuurder moet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma voldoen. 
(7) In geval van recidive voor alcoholopname tussen de 0,5 en 0,8promille: boete van 170 € tot 6.000 €

 

Omzetting van milligram alcohol per liter uitgeademde lucht naar promille per liter bloed

 

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling
Stel je vraag, we zijn online!

Lees ook:

Zie ook:
"Wat is een maneuver?"
"Wie is in fout bij een gelijktijdig maneuver? Alletwee een maneuver uitgevoerd!"
"Prioritaire voertuigen voorrang verlenen?"
"Wanneer is iemand een zwakke weggebruiker?"
"Artikel 12bis : RITSEN"
"Schade aan de auto door put in het wegdek"