Wat is de "objectiviteitsclausule"? Rechtsbijstandsverzekering - Vrije keuze van advocaat - Het recht om een eigen gekozen advocaat om advies te vragen

Wat is de objectiviteitsclausule in je rechtsbijstandsverzekering?

De objectiviteitsclausule is een verplichte clausule in iedere rechtsbijstandsverzekering in België.

Dit is wettelijk bepaald. Overeenkomstig de Europese richtlijn van 22 juni 1987 is de rechtsbijstandsverzekering strikt gereglementeerd door de Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst (wet van 25 juni 1992):

 • de vrije keuze van advocaat is gewaarborgd wanneer het noodzakelijk is tot een gerechtelijke of administratieve procedure over te gaan of wanneer er zich een belangenconflict voordoet tussen de verzekeraar en de verzekerde. (art. 92)
 • ​er wordt een strikte en precieze procedure vastgelegd in geval van meningsverschil tussen verzekeraar en verzekerde over de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. In dat geval heeft de verzekerde het recht krachtens de "objectiviteitsclausule", om een advocaat van zijn keuze te raadplegen, van wie het advies dwingend is voor de verzekeraar (art. 93).
  Zie schema onderaan.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING - OBJECTIVITEITSCLAUSULE

Geen minnelijke oplossing <---> Je wil de zaak voor de rechtbank brengen

Hoe ga je een geschil oplossen?

Een voorbeeld:
Wie is aansprakelijk voor een verkeersongeval?

De aansprakelijkheid bewijzen zal niet altijd even gemakkelijk zijn.
Alles hangt af van een aantal omstandigheden:

 1. Hoe werd het aanrijdingsformulier ingevuld?
 2. Welke zijn de aangekruiste vakjes op het aanrijdingsformulier?
 3. Hoe werd de situatieschets van de aanrijding getekend op het aanrijdingsformulier?
 4. Zijn er getuigen?
 5. Zijn er foto's?
 6. Zowel de tegenpartij als jij hebben een fout begaan, ben je misschien gedeeltelijk aansprakelijk voor het ongeval? Het kan ook zijn dat de tegenpartij voor 70% aansprakelijk is en dus ook 70% van je geleden schade zal moeten vergoeden.
 7. Wat zegt de RECHTSPRAAK? Vraag hier gratis advies

Lees ook:

"Heel belangrijke tips bij het invullen van het AANRIJDINGSFORMULIER"
"VOORBEELDEN INGEVULD AANRIJDINGSFORMULIER - BEN IK IN RECHT?"
"Ongeval? Aanrijding met de wagen? Maak foto's met je smartphone!"
"Wie is in fout bij een VERKEERSONGEVAL?"
"Via een app op je smartphone het aanrijdingsformulier samen invullen en ondertekenen"
"BLANCO Europees aanrijdingsformulier"