Hoeveel bedraagt de vergoeding Tijdelijke economische ongeschiktheid volgens de Indicatieve tabel?

Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)


1. Verlies van inkomen

Het verlies van inkomen moet steeds in concreto bewezen worden.
De schadevergoeding strekt ertoe hetzelfde netto-inkomen te verkrijgen als vóór het ontstaan van de schade.

Het netto-inkomen moet in aanmerking worden genomen tenzij aangetoond wordt dat op de toe te kennen vergoeding gelijkwaardige fiscale en sociale lasten rusten als deze die het inkomen bezwaren. Als het netto-inkomen als basis gebruikt wordt, kunnen reserves worden toegekend voor de fiscale en sociale lasten op voorwaarde dat dit gevorderd wordt.


2. Verhoogde inspanningen

Indien verhoogde inspanningen worden geleverd en deze niet in concreto begrootbaar zijn, kunnen zij pro rata worden vergoed door een bedrag van:

  • 25,00 EUR per gepresteerde dag aan 100 % ongeschiktheid vanaf de dag van de herneming van de professionele activiteit.
     
 

Uw eigen raadsdokter?

uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding

Laat u bijstaan door een
onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt
waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter