GELIJKTIJDIG MANEUVER - ALLETWEE EEN MANEUVER - 2 AUTO'S VOEREN EEN MANEUVER UIT - Wie is in fout?

Indien twee bestuurders een gelijktijdig maneuver uitvoeren, is de voorrang van rechts van toepassing!

Wanneer de rechter vaststelt dat BEIDE bestuurders GELIJKTIJDIG een MANEUVER uitvoeren op de openbare weg, is wettig de veroordeling van één van hen wegens het niet verlenen van voorrang aan de andere, die VAN RECHTS kwam (artikel 12.3.1. van de Wegcode).

Wanneer beide bestuurders een maneuver uitvoeren wordt de voorrang van rechts beoordeeld :
op grond van de RICHTING waarin de voertuigen zich bewegen (de RIJRICHTING)

Veel verzekeringsmaatschappijen oordelen dat er in deze gevallen een 50/50 verdeling van aansprakelijkheid van toepassing is. Onterecht zo blijkt uit de rechtspraak!

Op basis van "gemeen recht" kan een partij voor 100% aansprakelijk gesteld worden, zie bovenvermeld voorbeeld.
ongevalsaangifte aanrijdingsformulier gelijktijdig maneuver

Wie is in fout? Wie is in recht? ongeval aanrijding ongeluk botsing aanrijdingsformulier
 

In fout of niet, het kan een groot verschil uitmaken.
Advocaten zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade.

Bezorg het Europees aanrijdingsformulier (EAF) en/of andere informatie (foto’s, strafdossier, verklaringen, …) zodat we een globaal zicht krijgen op de juiste omstandigheden van het ongeval.
Stuur het door via ons contactformulier "Wie is in fout bij een ongeval?" en je krijgt een gratis advies over de aansprakelijkheid.

Een team van advocaten, allemaal specialist in verkeersrecht, staat klaar om u verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvangt u een eerlijk antwoord.

Lees ook:
"Voorbeelden: situatieschets en kruisjes op het AANRIJDINGSFORMULIER"
"Wat is een maneuver?"
"artikel 12bis : RITSEN"
"Prioritaire voertuigen voorrang verlenen?"
"Wanneer is iemand een ZWAKKE WEGGEBRUIKER?"
"Dronken rijden - DRONKENSCHAP - ALCOHOLINTOXICATIE - ADEMTEST"
"Schade aan de auto door put in het wegdek"
"TOTAAL VERLIES - PERTE TOTALE - TOTAL LOSS"
"Verhaal of regres van de verzekeringsmaatschappij"