Wat is een manoeuvre? MANEUVER - wat zegt het verkeersreglement over MANEUVERS? Artikel 12.4. van de Wegcode

Artikel 12.4. van de Wegcode (verkeersreglement)

De bestuurder die een manoeuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd:

 

Wordt NIET als manoeuvre beschouwd:

Wie een maneuver uitvoert, moet voorrang verlenen.
De regel van artikel 12.4. geldt niet wanneer beide bestuurders een maneuver uitvoeren.

 

In fout of niet, het kan een groot verschil uitmaken.
Advocaten zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade.

Bezorg het europees aanrijdingsformulier (EAF) en/of andere informatie (foto’s, strafdossier, verklaringen, …) zodat we een globaal zicht krijgen op de juiste omstandigheden van het ongeval.

Stuur het door via ons contactformulier "Wie is in fout bij een ongeval?" en je krijgt een gratis advies over de aansprakelijkheid (klik hier voor een advies). Een team van advocaten, allemaal "specialist in verkeersrecht", staat klaar om u verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvangt u een eerlijk antwoord.

Hier een aantal "cases", voorbeelden met een ingevuld aanrijdingsformulier (situatieschets + aangeduide kruisjes): "Gelijktijdig maneuver: voertuig A en voertuig B reden achteruit weg uit parkeerstand." "Een voertuig inhalen terwijl het voertuig linksaf ging om een parking op te rijden." "Kettingbotsing met 3 auto's: werd het middelste voertuig doorgeduwd?" "Hoofdbaan oprijden terwijl een voertuig aan het inhalen is op de hoofdbaan." "Ongeval op een rondpunt (rotonde)." "Voorrang van rechts op het kruispunt"

Wie is in fout? Wie is in recht? ongeval aanrijding ongeluk botsing aanrijdingsformulier