Besluit van een raadsgeneesheer. Een voorbeeld van besluiten van een raadsdokter.

Je bent bij de raadsdokter geweest die aangesteld werd door de verzekeringsmaatschappij.

Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?

Een voorbeeld:


1. Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)

100% van 03/04/2022 tot en met 06/04/2022
  75% van 07/04/2022 tot en met 17/04/2022
  50% van 18/04/2022 tot en met 30/04/2022
  25% van 01/05/2022 tot en met 31/05/2022
  15% van 01/06/2022 tot en met 31/08/2022
  10% van 01/09/2022 tot en met 02/04/2023

2. Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO), meerinspanningen

 30% van 03/04/2022 tot en met 31/05/2022
 15% van 01/06/2022 tot en met 31/08/2022
 10% van 01/09/2022 tot en met 02/04/2023

3. Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)

 50% van 03/04/2022 tot en met 31/05/2022
 25% van 01/06/2022 tot en met 31/08/2022
 10% van 01/09/2022 tot en met 02/04/2023 

4. Verworven consolidatie

4.1. Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid (BPO)     : 5%
4.2. Blijvende Economische Ongeschiktheid (BEO)   : 6%
4.3. Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid (BHO) : 5%
4.4. Consolidatiedatum: 03/04/2023

5. Esthetische schade:

2/7 of zeer licht
schaal: 

  1. miniem
  2. zeer licht
  3. licht
  4. matig
  5. zwaar
  6. zeer zwaar
  7. enorm

6.  Technische hulp (prothesen, orthesen) en aanpassingen (woning en voertuig):

Niet van toepassing

7.  Te voorzien hulp van derden

7.1  Tijdelijk: niet van toepassing
7.2  Blijvend: niet van toepassing 

8. Voorbehoud voor de toekomst: /

9. Behandeling of opvolging na consolidatie: / 


Berekening Persoonlijke, Huishoudelijke, Economische schade, TIJDELIJKE EN BLIJVENDE SCHADE

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2024: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloadenVergoeding voor mijn litteken? Tabel overzicht vergoeding "Esthetische schade"

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat