Besluit van een raadsgeneesheer. Een voorbeeld van besluiten van een raadsdokter.

Je bent bij de raadsdokter geweest die aangesteld werd door de verzekeringsmaatschappij.

Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?

Een voorbeeld:

1. Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)

75% van 07/09/2019 – 30/09/2019
50% van 01/10/2019 – 13/10/2019
25% van 14/10/2019 – 30/11/2019
10% van 01/12/2019 – 31/12/2019
  5% van 01/01/2020 – 31/05/2020

2. Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)

100% van 07/09/2019 – 13/10/2019
   50% van 14/10/2019 – 30/11/2019

3. Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)

75% van 07/09/2019 – 30/09/2019
50% van 01/10/2019 – 13/10/2019
25% van 14/10/2019 – 30/11/2019 

4. Verworven consolidatie

4.1. Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid (BPO)     : 2%
4.2. Blijvende Economische Ongeschiktheid (BEO)   : 0%
4.3. Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid (BHO) : 0%
4.4. Consolidatiedatum: 01/06/2020

5. Esthetische schade:

nihil (0/7)

6.  Technische hulp (prothesen, orthesen) en aanpassingen (woning en voertuig):

Niet van toepassing

7.  Te voorzien hulp van derden

7.1  Tijdelijk: niet van toepassing
7.2  Blijvend: niet van toepassing 

8. Voorbehoud voor de toekomst: /

9. Behandeling of opvolging na consolidatie: / 

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2016 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2021: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.