Minnelijke Medische Expertise MME

Wat is een MME?

De partijen spreken onderling af om 2 deskundigen aan te stellen om de schade van het slachtoffer minnelijk vast te stellen.

1.  raadsdokter van de verzekeringsmaatschappij
2.  
raadsdokter van het slachtoffer

Op basis van het rapport van deze raadsgeneesheren kan dan de schadevergoeding exact worden berekend.

Maar komen zij niet tot volledige overeenstemming over de gevolgen van het ongeval en over de medische besluiten:

3.  derde deskundige (arbiter / scheidsrechter) die door hen beiden gekozen is (in de overeenkomst MME bepaald), zal een beslissing nemen die meestal doorslaggevend en onherroepelijk zal zijn.

"Voorbeeld van een overeenkomst MME"

Meestal draagt elke partij de kosten van zijn raadsdokter. Deze van het slachtoffer worden ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. Deze handelswijze komt vaak voor bij de regeling van letselschade tussen slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verantwoordelijke partij.
De kosten van de eventuele derde geneesheer alsook de expertisekosten met name voor de speciale onderzoeken, worden voor de helft door elke partij gedragen. (helft door de rechtsbijstandsverzekeraar van het slachtoffer)

Lees ook:
"Hoe een medische expertise voorbereiden?"

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2024: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloadenHoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Wacht niet, stel je vraag!

Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat