Minnelijke Medische Expertise MME

De partijen spreken onderling af om 2 deskundigen aan te stellen om de schade van het slachtoffer minnelijk vast te stellen.

Op basis van het rapport van de experts kan dan de schadevergoeding exact worden berekend.

Meestal draagt elke partij de kosten van zijn expert. Deze van het slachtoffer worden ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. Deze handelswijze komt vaak voor bij de regeling van letselschade tussen slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verantwoordelijke partij.

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2016 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2021: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.