Hoeveel bedraagt de vergoeding per dag 100% Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid volgens de Indicatieve tabel?

Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)


Hoeveel bedraagt de vergoeding?
  • 34,00 EUR per gewone dag hospitalisatie
  • 28,00 EUR per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% en vervolgens pro rata

"De tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid kan worden vergoed door een bedrag van 34,00 EUR per gewone dag hospitalisatie en/of per dag revalidatie in een gespecialiseerd centrum en, in geen van deze gevallen, door een bedrag van 28,00 EUR per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100 % en vervolgens pro rata."
 

BronIndicatieve tabel 2020 (nog steeds van toepassing in 2023)

Vergoeding Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid TPO  lichamelijke schade letselschade vergoeding

 
 
TPO = Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloaden" PERSOONLIJKE, HUISHOUDELIJKE EN ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEID"Hoeveel vergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN? Overzichtstabel vergoedingen

Binnen 2 seconden heb je de prijs voor "elektriciteit / gas"

gas elektriciteit prijs tarief vergelijken