Door uw arts in te vullen MEDISCH ATTEST - ongeval met lichamelijk letsel - blanco medisch attest in pdf

Download hier een BLANCO IN TE VULLEN MEDISCH ATTEST in pdf

In te vullen door uw arts
MEDISCH ATTEST


De ondergetekende, dokter in de geneeskunde, .........................................................................................................................

verklaart dat:

Naam en voornaam:  .........................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................

het slachtoffer geworden is van een ongeval op (datum) ........../........../............... te (plaats) ....................................................

Gevolgen van het ongeval

 • Eerste raadpleging in verband met het ongeval (datum en uur): ...........................................................................................
   
 • Beschrijving van de aard van de kwetsuren:
   ..............................................................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................................................

   
 • Is het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen?    □ ja    □ neen
  Zo ja, van ........../........../.............. tot ........../........../.............. inbegrepen

   
 • Het slachtoffer is  
  □ nog in behandeling
  □ genezen sinds  ........../........../..............

   
 • Is het slachtoffer tijdelijk ongeschikt om zijn/haar dagelijkse taken uit te oefenen (werk, studies, huishoudelijke taken, ...)?
  □ ja    □ neen
  Zo ja,
  a) periodes en percentages van persoonlijke ongeschiktheid:
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %

  b) periodes en percentages van huishoudelijke ongeschiktheid:
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %

  c) periodes en percentages van economische ongeschiktheid:
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %
  van ........../........../......... tot ........../........../.............. inbegrepen tegen ........... %

   
 • Zal het slachtoffer volledige herstellen?  □ ja    □ neen
  - Zo ja, op (datum)  ........../........../...............
  - Zo neen, wat is de inschatting van de blijvende ongeschiktheid?   ........... %

   
 • Bijkomende inlichtingen: .......................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................

Opgemaakt op (datum):  ........../........../...............

Te ........................................................................
 


Handtekening en stempel van de arts

 

 ........................................................................
 


Download hier een BLANCO MEDISCH ATTEST in pdf

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2024: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloadenHoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat