LITTEKEN - VERGOEDING VOOR ESTHETISCHE SCHADE

DE ESTHETISCHE SCHADE

Hoe wordt de vergoeding bepaald voor mijn litteken?

De raadsdokter (medisch deskundige) baseert zich in principe op
de gebruikelijke schaal van 
1 tot 7 (schaal van Julin)
en hij dient de criteria te preciseren waarmee hij rekening heeft gehouden.

1/7   miniem
2/7   zeer licht
3/7   licht

4/7   middelmatig
5/7   ernstig
6/7   zeer ernstig
7/7   uitzonderlijk ernstig

De rechter houdt rekening met de concrete elementen van de zaak.

Daarbij kunnen onder meer het volgende in aanmerking genomen worden:

  • de plaats van de ontsiering (zichtbaarheid van het litteken),
  • het geslacht van het slachtoffer,
  • de leeftijd van het slachtoffer (hoe jonger, hoe langer hij of zij het letsel moet meedragen),
  • de activiteiten van het slachtoffer.

Onder ‘activiteiten’ worden niet louter de professionele activiteiten beoogd, doch tevens de sociale en culturele activiteiten waarbij het slachtoffer met anderen wordt geconfronteerd.

 

De volgende bedragen kunnen worden aanbevolen door de Indicatieve tabel:
"Schaal van Julin" van 1 tot 7

 
 

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2023: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloaden

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!