RAADSDOKTER

UW EIGEN RAADSDOKTER (adviserende arts, raadgevende arts of arts-deskundige)

   uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding
 

U heeft een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij.

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels.
Hij krijgt deze opdracht, ook wel medische expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag (besluiten van de raadsdokter) de schade kunnen meten.
Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?
Een volledig voorbeeld met percentages kan je hier zien: klik hier voor een VOORBEELD VAN BESLUITEN VAN DE RAADSDOKTER

raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade

Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

Na een ongeval is het fysiek en mentaal herstel vaak onvolledig.
Blijvende bewegingsbeperking in de gewrichten of aanhoudende verminderde spierkracht kunnen de gewone dagelijkse activiteiten of arbeid ernstig belemmeren.

Wil je hulp bij het beheer van je schadegeval? 

Als je verzekerd bent, is de hulp in de meeste gevallen gewoon gedekt. 

Je kan je schadegeval gratis online aanmelden.

Heb je dit gedaan?
Dan kijken we eerst of je verzekerd bent bij één van onze aangesloten verzekeringsmaatschappijen 
en of je zaak ook gedekt wordt door de verzekering.
Dit hoor je uiterlijk binnen vijf werkdagen van ons. 
Op basis daarvan beoordelen we of je in aanmerking komt voor schadehulp of juridische hulp.
Als dit het geval is, sturen we je zaak door naar je rechtsbijstandsverzekeraar.

Aanmelden kan eenvoudig via het "contactformulier schadehulp" of via ons e-mailadres info@schadeweb.be

Op basis van de informatie die we van je ontvangen, kijken we samen wat de beste aanpak of oplossing is. Dat bespreken we vervolgens telefonisch met je.

 

 

 

Kan het percentage invaliditeit of arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij al dan niet aanvaard worden?

 1. Wat is het percentage persoonlijke ongeschiktheid?
 2. Hoe groot is de esthetische schade?
 3. Wat is het pretium doloris?

 

Persoonlijke ongeschiktheid uit zich in het alledaagse leven.

Enkel voorbeelden van de dagelijkse beperkingen:
 

 • geen orde kunnen brengen of houden in het huishouden
 • geen orde kunnen brengen of houden in papierwerk
 • cijfertjes omkeren
 • geen codes en paswoorden van bankkaarten, websites, … meer kunnen onthouden
 • geen telefoonnummers, adressen, … meer kunnen onthouden
 • geen besef van tijd hebben, overal te laat komen
 • geen spierkracht hebben
 • niet ver kunnen rijden met de auto
 • niet kunnen spelen met je kind
 • geen 2 dingen tegelijk meer kunnen doen
 • alles op een traag tempo
 • zware boodschappen niet kunnen dragen
 • geen werk in de tuin kunnen doen
 • het niet kunnen openduwen van zware deuren
 • geen zware kookpotten op het vuur kunnen zetten
 • de helft van uw boodschappen vergeten
 • geluid niet kunnen verdragen
 • aanrakingen niet kunnen  verdragen
 • geen kledij kunnen verdragen
 • geen drukte kunnen verdragen
 • geen sterk licht kunnen verdragen

Laat u bijstaan door:

een specialist in de
verzekeringsgeneeskunde

en medische expertise
Contacteer ons!

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

 • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
 • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
 • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
 • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
 • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
 • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
 • ...

INDICATIEVE TABEL 2021

Leidraad voor de
raming van uw schade!

Uw eigen raadsdokter?


Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter

Lees ook de artikels:

"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?

 

Hospitalisatieverzekering