RAADSDOKTER

UW EIGEN RAADSDOKTER
adviserende arts, raadgevende arts of arts-deskundige
adviserend geneesheer

   uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding
 

U heeft een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij (BA-verzekeraar van de tegenpartij of een individuele ongevallenverzekeraar of het BGWF)

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels.

Hij krijgt deze opdracht, ook wel medische expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag (besluiten van de raadsdokter) de schade kunnen meten.
Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?
Een volledig voorbeeld met percentages kan je hier zien:
Klik hier voor een VOORBEELD VAN BESLUITEN VAN DE RAADSDOKTER

Lees ook: 
"Hoe een medische expertise voorbereiden?"
raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade
Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

Na een ongeval is het fysiek en mentaal herstel vaak onvolledig.
Blijvende bewegingsbeperking in de gewrichten of aanhoudende verminderde spierkracht kunnen de gewone dagelijkse activiteiten of arbeid ernstig belemmeren.

 1. Wat betekent: persoonlijke ongeschiktheideconomische ongeschiktheid en huishoudelijke ongeschiktheid?
 2. Hoeveel bedraagt het percentage Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid, Tijdelijke Economische Ongeschiktheid, Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid?
 3. Heb ik een Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid, Blijvende Economische Ongeschiktheid en Bijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid? Welk percentage?
 4. Hoe groot is de esthetische schade? Hoeveel bedraagt de schadevergoeding voor mijn litteken? Tabel met bedragen in pdf
 5. Wat is het pretium doloris?

Persoonlijke ongeschiktheid uit zich in het alledaagse leven.

Enkel voorbeelden van de dagelijkse beperkingen:

 • geen orde kunnen brengen of houden in het huishouden
 • geen orde kunnen brengen of houden in papierwerk
 • cijfertjes omkeren
 • geen codes en paswoorden van bankkaarten, websites, … meer kunnen onthouden
 • geen telefoonnummers, adressen, … meer kunnen onthouden
 • geen besef van tijd hebben, overal te laat komen
 • geen spierkracht hebben
 • niet ver kunnen rijden met de auto
 • niet kunnen spelen met je kind
 • geen 2 dingen tegelijk meer kunnen doen
 • alles op een traag tempo
 • zware boodschappen niet kunnen dragen
 • geen werk in de tuin kunnen doen
 • het niet kunnen openduwen van zware deuren
 • geen zware kookpotten op het vuur kunnen zetten
 • de helft van uw boodschappen vergeten
 • geluid niet kunnen verdragen
 • aanrakingen niet kunnen  verdragen
 • geen kledij kunnen verdragen
 • geen drukte kunnen verdragen
 • geen sterk licht kunnen verdragen

Laat u bijstaan door:

een specialist in de
verzekeringsgeneeskunde

en medische expertise
Contacteer ons!

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

 • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
 • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
 • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
 • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
 • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
 • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
 • ...

INDICATIEVE TABEL 2020 (van toepassing in 2024)
Leidraad voor de
raming van uw schade!

Uw eigen raadsdokter?


Laat u bijstaan door een
onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter

"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?

 

Wacht niet, stel je vraag nu al!

bemiddelaar schadebemiddelaar bemiddeling schadebemiddeling

Onze specialisten kunnen je verder helpen met een
GRATIS ONLINE ADVIES

Vraag nu al vrijblijvend advies over "aansprakelijkheid", "regres", "verkeersongevallen", "verzekeringsdossier", "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "tussenkomst van mijn verzekering", "boete", "dagvaarding voor de politierechtbank"

Neem contact op ...

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!