CONSUMPTIEPRIJSINDEX - Indexcijfers van de consumptieprijzen

PRIJSINDEX

Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. 
Het indexcijfer van de consumptieprijzen, beter gekend als 'de index’, meet de prijsevolutie van de goederen en diensten die de gezinnen consumeren. 
Dit indexcijfer wordt maandelijks bepaald aan de hand van de waarde van een 'korf' met de belangrijkste consumptiegoederen en diensten. 

Indexcijfer van de consumptieprijzen voor APRIL 2024:
INDEX = 306,20      (Basis 1981 = 100) CONSUMPTIEPRIJSINDEX

Indexcijfer van de consumptieprijzen CONSUMPTIEPRIJSINDEX


gas elektriciteit prijs tarief vergelijken

tandverzekering