Hoeveel bedraagt de vergoeding per dag 100% Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid volgens de Indicatieve tabel?

Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)


Bedrag vergoeding voor alleenstaande of gezin zonder kinderlast?
  • 20,00 EUR* per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% en vervolgens pro rata


Bedrag vergoeding voor een gezin of iemand met een kind ten laste?
  • 20,00 EUR* per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% en vervolgens pro rata

  • + 7,00 EUR* per kind ten laste per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% en vervolgens pro rata

De "Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)" kan worden vergoed door een forfaitair bedrag van 20,00 euro per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100 % en vervolgens pro rata, zowel voor een alleenstaande als voor een gezin zonder kinderlast.

Dit bedrag kan worden verhoogd met 7,00 EUR per kind ten laste.
 

* Deze vergoedingen worden aangepast in functie van de bijdrage die elke partner in het huishouden levert.

Bij gebreke aan concrete gegevens, blijkt uit recente studies dat de bijdrage kan gesplitst worden in:

→   65 % voor de vrouw en
→   35 % voor de man.

 

Bron: Indicatieve tabel 2020 (van toepassing in 2024)


Overzicht vergoeding per dag 100% tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid voor:

  1. grafiek: vrouw samenwonend
  2. grafiek: man samenwonend
  3. grafiek: alleenstaande

 

vergoeding Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid
  

Vergoeding huishoudelijke ongeschiktheid man samenwonend
 vergoeding huishoudelijke ongeschiktheid alleenstaande

 
Wat is "Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid" (THO)?
Voorbeeld "in te vullen MEDISCH ATTEST"
klik hier voor het volledig blanco medisch attest

THO = Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloaden" PERSOONLIJKE, HUISHOUDELIJKE EN ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEID"Hoeveel vergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN? Overzichtstabel vergoedingen

Uw eigen raadsdokter?


Laat u bijstaan door een
onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter