Uw autoverzekeraar verhaalt de schade op u? Aangetekende brief van uw verzekeringsmaatschappij ontvangen? Regresrecht - verhaal

Naar aanleiding van een ongeval (alcohol - onder invloed - drugs) heb ik een aangetekende brief ontvangen van mijn verzekeringsmaatschappij met de volgende inhoud:

Naar aanleiding van het bovengenoemde schadegeval, en volgens de elementen waarover wij beschikken in verband met de omstandigheden, moeten wij u melden dat wij gerechtigd zijn om, behoudens nieuwe elementen, het door uw contract vastgestelde verhaal tegen u uit te oefenen, en dat wij het inzicht hebben om dit verhaal uit te oefenen.

Wij vernemen inderdaad dat:
u dit ongeval veroorzaakte doordat u de wagen in dronken toestand bestuurde.

Wij hebben vernomen dat u zich op het moment van het in rubriek vermelde schadegeval, in staat van dronkenschap bevond of in een gelijkaardige toestand ten gevolge van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.

Wij wijzen u er op dat het verhaalsrecht betrekking heeft, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst BA auto, op de terugbetaling van de uitbetalingen die wij dienen uit te voeren om de getroffene(n) van dit ongeval te vergoeden.

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Lees ook:

gedagvaard hulp voorkomen rechtbank zitting

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat