Mijn voertuig totaal verlies na een ongeval?

auto totaal verlies autoschade schadeweb schade

 

Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig "TOTAAL VERLIES" ("perte totale" of "total loss").
Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. 
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet kan).

Bij onenigheid over de berekeningen van de expert kan je best zelf een expert kiezen om je belangen te behartigen.
Jouw expert zal dan het nodige doen om een
tegenexpertise te bekomen.
De
eigen expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar, dekking voorzien in uw autopolis zelf of een aparte polis rechtsbijstand

Overigens belet niets jou het bedrag van je schade te claimen en daarna toch over te gaan tot herstelling, waarbij je dan natuurlijk zelf zal instaan voor de meerkost.
Maar let op: indien de expert van de verzekeringsmaatschappij van mening is dat het een "totaal verlies" betreft, zal de wrakwaarde (hoogste bod op het wrak) altijd in mindering gebracht worden van de "waarde voor ongeval"! (omdat je dat in principe gaat ontvangen van de opkoper van het wrak) 
Het staat je ook vrij op zoek te gaan naar een goedkopere hersteller of een goedkopere herstelling (bv. door het gebruik van tweedehandsonderdelen) om op die wijze toch nog het ‘totaal verlies’ te vermijden.

Persoonlijke lening

Membership assets

Verkoop nu uw auto

LEIDRAAD OM UW SCHADE TE RAMEN

INDICATIEVE TABEL:

Indicatieve tabel derving gebruiksderving auto voertuig

 

tegenexpert auto niet akkoord voorstel expert tegenexpertise totaal verlies

Niet akkoord met het voorstel auto expert?

Kies uw eigen onafhankelijke expert die uw belangen zal verdedigen!

U heeft vrije keuze van expert en de expert wordt betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling
Stel je vraag, we zijn online!

De expert schat de
"waarde voor ongeval" 
van mijn voertuig
veel te laag in.

info over
TEGENEXPERT

tegenexpert niet akkoord voorstel tegenexpertise auto-expert

Niet akkoord met herstellingsbedrag voorgesteld door de expert?

Doe beroep op een eigen auto-expert die uw belangen zal verdedigen!
Vrije keuze van expert, 
betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar


expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling
Stel je vraag, we zijn online!

Met het voorstel van
de auto-expert
kan ik mijn voertuig niet laten herstellen. 

info over
TEGENEXPERT

herstelling niet goed bumper nieuw tweedehands onderdelen stukken tegenexpertise tegenexpertIs mijn auto goed hersteld?

Werd er een nieuwe bumper geplaatst?
Niet tevreden over het lakwerk?
Laat u bijstaan door
een eigen
onafhankelijke expert!


expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

U kan een controle-expertise laten uitvoeren indien de herstelling van uw wagen niet conform het expertiseverslag zou zijn.

info over
TEGENEXPERT

auto expert tegenexpert tegenexpertise auto auto-expert niet akkoord te laag

Bent u op zoek naar uw eigen auto-expert?

Waardebepaling auto's, vrachtwagens, oldtimers?

"Waarde voor ongeval" bepalen na een totaal verlies.
Niet akkoord met voorstel herstellingsbedrag van de auto-expert?

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling
Stel je vraag, we zijn online!

Controle van de herstelling?
Motorschade? Binnen of buiten de termijn van de garantie van de constructeur of verkoper van uw auto?

info over
TEGENEXPERT

Heeft u schade aan uw voertuig?

De verzekeringsmaatschappij stelt een auto-expert aan.

U bent niet akkoord met de bevindingen of het voorstel van de expert van de verzekeringsmaatschappij?

In dit geval kan u altijd een eigen onafhankelijke expert aanstellen, die uw belangen zal verdedigen! 
Uw expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw verzekeringspolis.

  • Niet akkoord met het door de expert vastgestelde schadebedrag? Het voertuig kan niet hersteld worden met de voorgestelde vergoeding door de expert. 

  • Totaal verlies: voorstel van de expert is te laag? "Waarde voor ongeval" is veel hoger?

  • U bent van mening dat een herstelling mogelijk is terwijl het voor de expert een TOTAAL VERLIES is?

  • Er is geen akkoord met uw expert ?

  • Via uw rechtsbijstand hebt u vrij keuze van tegenexpert om een tegenexpertise uit te voeren.

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Kies voor een onafhankelijke auto-expert met specialisatie in:

TEGENEXPERTISE
VERDEDIGING
WAARDEBEPALINGEN VAN AUTO'S, LICHTE VRACHTWAGENS, VRACHTWAGENS
WAARDEBEPALINGEN VAN OLDTIMERS EN SPECIAL CARS
CONTROLE VOOR DE HERSTELLING EN NA DE HERSTELLING

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Meer info

 

Cardoen.be BENL - Algemeen

Membership assets