Mijn voertuig totaal verlies na een ongeval?

auto totaal verlies autoschade schadeweb schade

 

Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig "TOTAAL VERLIES" ("perte totale" of "total loss").

Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. 
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet kan).

Bij onenigheid over de berekeningen van de expert kan je best zelf een expert kiezen om je belangen te behartigen.
Jouw expert zal dan het nodige doen om een
tegenexpertise te bekomen.
De
eigen expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar, dekking voorzien in uw autopolis zelf of een aparte polis rechtsbijstand

Overigens belet niets jou het bedrag van je schade te claimen en daarna toch over te gaan tot herstelling, waarbij je dan natuurlijk zelf zal instaan voor de meerkost.
Maar let op: indien de expert van de verzekeringsmaatschappij van mening is dat het een "totaal verlies" betreft, zal de wrakwaarde (hoogste bod op het wrak) altijd in mindering gebracht worden van de "waarde voor ongeval"! (omdat je dat in principe gaat ontvangen van de opkoper van het wrak) 
Het staat je ook vrij op zoek te gaan naar een goedkopere hersteller of een goedkopere herstelling (bv. door het gebruik van tweedehandsonderdelen) om op die wijze toch nog het ‘totaal verlies’ te vermijden.

Voertuig verkopen

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor gebruiksderving van mijn voertuig?
Gebruiksderving is de vergoeding die je dient te ontvangen wanneer je door het ongeval je voertuig een bepaalde periode moet missen.

Hoeveel krijg ik per dag?
Ongeval met een voertuig? Hoe zit het met GEBRUIKSDERVING?
gebruiksderving auto wagen vergoeding derving lichte vracht fiets mobilhome schade ongeval

Heeft u schade aan uw voertuig?

De verzekeringsmaatschappij stelt een auto-expert aan.

U bent niet akkoord met de bevindingen of het voorstel van de expert van de verzekeringsmaatschappij?

In dit geval kan u altijd een eigen onafhankelijke expert aanstellen, die uw belangen zal verdedigen! 
Uw expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw verzekeringspolis.

  • Niet akkoord met het door de expert vastgestelde schadebedrag? Het voertuig kan niet hersteld worden met de voorgestelde vergoeding door de expert. 

  • Totaal verlies: voorstel van de expert is te laag? "Waarde voor ongeval" is veel hoger?

  • U bent van mening dat een herstelling mogelijk is terwijl het voor de expert een TOTAAL VERLIES is?

  • Er is geen akkoord met uw expert ?

  • Via uw rechtsbijstand hebt u vrij keuze van tegenexpert om een tegenexpertise uit te voeren.

auto expert tegenexpert tegenexpertise auto auto-expert niet akkoord te laag

Kies voor een onafhankelijke auto-expert met specialisatie in:

TEGENEXPERTISE
VERDEDIGING
WAARDEBEPALINGEN VAN AUTO'S, LICHTE VRACHTWAGENS, VRACHTWAGENS
WAARDEBEPALINGEN VAN OLDTIMERS EN SPECIAL CARS
CONTROLE VOOR DE HERSTELLING EN NA DE HERSTELLING

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Meer info

mijn auto verkopen op internet - tweedehands - 2dehands auto te koop

Afbraakauto verkopen