Ongeval met een voertuig? Hoe zit het met GEBRUIKSDERVING?

gebruiksderving auto wagen vergoeding derving lichte vracht fiets mobilhome schade ongeval

 

Gratis advies over
dagvaarding
Pro Justitia
verkeersovertreding?
KLIK HIER

 
Gebruiksderving (in gemeen recht) volgens de indicatieve tabel 2016 (nog steeds van toepassing in 2018 en 2019)

 

Gebruiksderving

1. Wachttijd
De duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het een totaal verlies betreft, dan wel een herstelling mogelijk is.
In het geval van een totaal verlies kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop de benadeelde in kennis wordt gesteld van het totale verlies, van de waarde voor het schadeverwekkend feit en van de waarde van het wrak.

Indien bij de herstelling het voertuig geïmmobiliseerd is, kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop de benadeelde kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling.
Als het voertuig niet buiten gebruik is, wordt 1 dag toegekend voor de expertiseverrichtingen.

2. Herstellingsduur

Onder de herstellingsduur wordt begrepen de tijd die nodig is om de herstellingen uit te voeren aan het voertuig, in beginsel conform de gegevens van het deskundig verslag.

3. Vervangingsduur

De vervangingsduur betreft de periode die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen; deze duur moet concreet worden bewezen. Bij gebrek aan concrete elementen kan deze forfaitair worden bepaald op15 dagen.

4. Vergoeding wegen gebruiksderving

Indien de benadeelde een vervangwagen huurt, heeft hij recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten, op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is.
Bovendien kan als besparing voor het niet-gebruik van het eigen voertuig een bedrag worden aangerekend gelijk aan 10 % van de huurfactuur.

Indien geen vervangvoertuig wordt gehuurd kunnen de hierna vermelde forfaitaire bedragen worden toegekend. 

gebruiksderving derving auto ongeval

5. Financiering

Indien het slachtoffer voor de aanschaf van een ander voertuig of voor de uitvoering van de herstellingskosten een lening aangaat, kunnen de kosten van deze financiering met inbegrip van de interesten een vergoedbare schade uitmaken. 

 

Wat is gebruiksderving in het kader van een RDR-regeling (Directe Regeling door uw eigen autoverzekeraar (BA Auto)?

Klik hier voor de tabel van vergoeding voor gebruiksderving in RDR.

 

gebruiksderving derving auto

gebruiksderving derving auto voertuigschade

Gratis advies over
dagvaarding
Pro Justitia
verkeersovertreding?
KLIK HIER

 
Carfixer