Ongeval met een voertuig? Hoe zit het met GEBRUIKSDERVING?

gebruiksderving auto wagen vergoeding derving lichte vracht fiets mobilhome schade ongeval

 

Gratis advies over
dagvaarding
Pro Justitia
verkeersovertreding?
KLIK HIER

 
Gebruiksderving (in gemeen recht) volgens de indicatieve tabel 2016 (nog steeds van toepassing in 2020)

 

Gebruiksderving

1. Wachttijd
De duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het een totaal verlies betreft, dan wel een herstelling mogelijk is.
In het geval van een totaal verlies kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop de benadeelde in kennis wordt gesteld van het totale verlies, van de waarde voor het schadeverwekkend feit en van de waarde van het wrak.

Indien bij de herstelling het voertuig geïmmobiliseerd is, kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop de benadeelde kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling.
Als het voertuig niet buiten gebruik is, wordt 1 dag toegekend voor de expertiseverrichtingen.

2. Herstellingsduur

Onder de herstellingsduur wordt begrepen de tijd die nodig is om de herstellingen uit te voeren aan het voertuig, in beginsel conform de gegevens van het deskundig verslag.

3. Vervangingsduur

De vervangingsduur betreft de periode die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen; deze duur moet concreet worden bewezen. Bij gebrek aan concrete elementen kan deze forfaitair worden bepaald op 15 dagen.

4. Vergoeding wegen gebruiksderving

Indien de benadeelde een vervangwagen huurt, heeft hij recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten, op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is.
Bovendien kan als besparing voor het niet-gebruik van het eigen voertuig een bedrag worden aangerekend gelijk aan 10 % van de huurfactuur.

Indien geen vervangvoertuig wordt gehuurd kunnen de hierna vermelde forfaitaire bedragen worden toegekend. 

gebruiksderving derving auto ongeval

5. Financiering

Indien het slachtoffer voor de aanschaf van een ander voertuig of voor de uitvoering van de herstellingskosten een lening aangaat, kunnen de kosten van deze financiering met inbegrip van de interesten een vergoedbare schade uitmaken. 

 

Wat is gebruiksderving in het kader van een RDR-regeling (Directe Regeling door uw eigen autoverzekeraar (BA Auto)?

Klik hier voor de tabel van vergoeding voor gebruiksderving in RDR.

 

gebruiksderving derving auto

gebruiksderving derving auto voertuigschade

 
tegenexpert auto niet akkoord voorstel expert tegenexpertise totaal verlies

Niet akkoord met het voorstel auto expert?

Kies uw eigen onafhankelijke expert die uw belangen zal verdedigen!

U heeft vrije keuze van expert en de expert wordt betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar

De expert schat de "waarde voor ongeval" van mijn voertuig veel te laag in.

info over
TEGENEXPERT

tegenexpert niet akkoord voorstel tegenexpertise auto-expert

Niet akkoord met herstellingsbedrag voorgesteld door de expert?

Doe beroep op een eigen auto-expert die uw belangen zal verdedigen!
Vrije keuze van expert, betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar

Met het voorstel van de auto-expert kan ik mijn voertuig niet laten herstellen. 

info over
TEGENEXPERT

herstelling niet goed bumper nieuw tweedehands onderdelen stukken tegenexpertise tegenexpertIs mijn auto goed hersteld?

Werd er een nieuwe bumper geplaatst? Niet tevreden over het lakwerk?

Laat u bijstaan door een eigen onafhankelijke expert.

U kan een controle-expertise laten uitvoeren indien de herstelling van uw wagen niet conform het expertiseverslag zou zijn.

info over
TEGENEXPERT

auto expert tegenexpert tegenexpertise auto auto-expert niet akkoord te laag

Bent u op zoek naar uw eigen auto-expert?

Waardebepaling auto's, vrachtwagens, oldtimers?

"Waarde voor ongeval" bepalen na een totaal verlies.
Niet akkoord met voorstel herstellingsbedrag van de auto-expert?
Controle van de herstelling?
Motorschade? Binnen of buiten de termijn van de garantie van de constructeur of verkoper van uw auto?

info over
TEGENEXPERT

 

Heeft u schade aan uw voertuig?
 

De verzekeringsmaatschappij stelt een auto-expert aan.

U bent niet akkoord met de bevindingen of het voorstel van de expert van de verzekeringsmaatschappij?

In dit geval kan u altijd een eigen onafhankelijke expert aanstellen, die uw belangen zal verdedigen! 
Uw expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw verzekeringspolis.

  • Niet akkoord met het door de expert vastgestelde schadebedrag? Het voertuig kan niet hersteld worden met de voorgestelde vergoeding door de expert. 

  • Totaal verlies: voorstel van de expert is te laag? "Waarde voor ongeval" is veel hoger?

  • U bent van mening dat een herstelling mogelijk is terwijl het voor de expert een TOTAAL VERLIES is?

  • Er is geen akkoord met uw expert ?

  • Via uw rechtsbijstand hebt u vrij keuze van tegenexpert om een tegenexpertise uit te voeren.

Kies voor een onafhankelijke auto-expert met specialisatie in:

TEGENEXPERTISE
VERDEDIGING
WAARDEBEPALINGEN VAN AUTO'S, LICHTE VRACHTWAGENS, VRACHTWAGENS
WAARDEBEPALINGEN VAN OLDTIMERS EN SPECIAL CARS
CONTROLE VOOR DE HERSTELLING EN NA DE HERSTELLING

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Meer info

 

SNELLE simulatie tarief voor uw verzekering

 

 


ONLINE LIVE CHAT!

Heb je een vraag? Stel ze online
Je kan altijd op ons rekenen!

CHAT VRIJBLIJVEND MET
ONZE MEDEWERKERS