ROZE FORMULIER - AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG - ROOS FORMULIER AUTO

roze formulier - aanvraag tot inschrijving van een voertuig - roos formulier auto

klik hier: download "Roze formulier" in pdf

CODES OP HET ROZE FORMULIER - AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG

plaat aanvragen - auto inschrijven - roze formulier - aanvraag tot inschrijving - DIV

Vak X1 :

Je dient de keuze te maken tussen (plaats een x):
Inschrijving:

- normaal

- transit : WITTE PLAAT OP EEN RODE ACHTERGROND,
voor een tijdelijke nummerplaat waarmee je een in België gekocht voertuig kan verzenden naar een ander land

nationaal : GROENE PLAAT OP EEN WITTE ACHTERGROND,
voor een tijdelijke nummerplaat om het proces van de inschrijving van je voertuig af te ronden, bijvoorbeeld voor de goedkeuring van je wagen of om naar de technische keuring te gaan.
De nationale plaat is een commerciële kentekenplaat, bedoeld voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België en is verbonden aan een voertuig om op het Belgische grondgebied gedurende een periode van 20 opeenvolgende kalenderdagen. 
De nationale plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond.

Ze is als volgt opgebouwd:
de letters “UA” gevolgd door het jaartal waarin de plaat geldig is: UA-23-AAA


MEER INFO over de NATIONALE PLAAT 
NATIONALE PLAAT NATIONALE KENTEKENPLAAT


Vak A :

Plaat beschikbaar:
- ja : plaatnummer vermelden
- nee
Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft en die wenst te behouden.
Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt.

Vak X2 : aankruisen met X of het gaat over een 1: nieuw of 2: gebruikt voertuig

Vak X3 : formaat  ofwel normale plaat,  vierkant formaat, moto-formaat, of fiets-formaat : plaats een X bij juiste keuze

afmetingen van de kentekenplaat :
normale nummerplaat : 52 x 11 cm
vierkante nummerplaat : 34 x 21 cm
kentekenplaat voor de moto : 21 x 14 cm 
kentekenplaat voor de fiets : 10 x 12 cm

Vak X4 : hier staat vermeld: nummerplaat van de vorige inschrijving / laatste inschrijving

Vak X5 : hier staat vermeld: datum van de vorige inschrijving / laatste inschrijving

Vak P3 : Brandstof : hier dien je niets aan te kruisen

Vak X6 : aankruisen indien van toepassing "ingevoerd voertuig uit" : land vermelden

kentekenplaat welke nummerplaat vandaag nu plaat nrplaat


GEGEVENS VAN HET VOERTUIG OP HET ROZE FORMULIER

plaat aanvragen - auto inschrijven - roze formulier - aanvraag tot inschrijving - DIV

Dit vak kan voorzien zijn van een vignet ofwel door de douane of autokeuring of gewoon manueel overgenomen van kentekenbewijs vorige eigenaar

D1-D3 : Merk en handelsnaam

E : chassisnummer 17 posities   

E1 code : controle op chassisnummer  het 3de cijfer is een 3 indien Belgisch voertuig, een 1 indien ingevoerd 

E2 Unifier

J : Categorie

J1 : Aard (bijvoorbeeld CT : Lichte vrachtwagen < 3500 kg)

K : WVTA-nummer : Whole Vehicule Type Approval = nummer van Europese goedkeuring

D2-01 : Variant

D2-02 : Versie

K1 : Belgisch Ref. nr :  

G : Rijklare massa                F1 : MTM    V7 : CO2            V9 : Milieuklasse

B : datum eerste ingebruikneming

T : Max snelheid       P1 : cc cilinderinhoud     P2 : Kw     P3 : brandstof (zie rechtsboven roze formulier)

S1 : zitplaatsen      S2 : staanplaatsen     R : kleurcode     Q : verhouding kw/kg motorfiets

plaat aanvragen - auto inschrijven - roze formulier - aanvraag tot inschrijving - DIV

klik hier: download "Aanvraag tot inschrijving van een voertuig" in pdf

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER VAN DE INSCHRIJVING

Rechtspersoon

C9 : Ondernemingsnummer
C9.1 nr. vestingseenheid
C9.2 juridische vorm

Natuurlijk persoon

C10 : Rijksregisternummer

C1.1 : Naam volgens identiteitskaart of Kruispuntbank Ondernemingen

C1.2 : Eerste voornaam volgens identiteitskaart

C1.3 : Straat , huisnr, busnr, postcode en gemeente officiële benaming

Facultatief : telefoon/gsm/e-mail adres

X10 : eventuele bijkomende verklaringen of volmacht of  leveringsadres

kentekenplaat welke nummerplaat vandaag nu plaat nrplaat

Voertuig verkopen


OVERIGE VAKKEN OP HET ROZE FORMULIER

plaat aanvragen - auto inschrijven - roze formulier - aanvraag tot inschrijving - DIV

X7 : datum

X8 : handtekening van de aanvrager

indien rechtspersoon : naam van de gemachtigde in drukletters

X9 : indien je een andere taal wenst dan formulier, taal aankruisen

plaat aanvragen - auto inschrijven - roze formulier - aanvraag tot inschrijving - DIV

X10 : eventuele bijkomende verklaringen of volmacht of LEVERINGSADRES van de nummerplaat / kentekenbewijs

X11 : Akkoord voor spoedlevering (indien u een spoedlevering wenst geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen, kost 80 €)

X12 : refertenummer met unieke streepjescode 

X13 : reservevak voor autokeuring

X14 : blanco vak

X15 : Speciaal vak voor bromfietsen

speedpedelec:  ja  (=snelheid met ondersteuning tot 45 km/u) of neen aankruisen

indien ja aankruisen:
enkel trapondersteuning
OF
trapondersteuning en autonoom rijden
MEER INFO OVER INSCHRIJVING SPEED PEDELEC
AANVRAAG SP-NUMMERPLAAT

Y : Nationale plaat : opmerking

Bij aanvraag nationale plaat hoeven alleen de volgende gegevens in het vak betreffende de gegevens van de auto te worden ingevuld :

- het merk en de handelsnaam (cf. rubrieken D1-D3);

- het chassisnummer (cf. rubriek  E, E1 en E2)

In dit geval ook een kruisje zetten bij nationaal (zie roos formulier links bovenaan, vak X1) en in vak Z einde geldigheid te vermelden
MEER INFO OVER DE NATIONALE PLAAT

Z : Verzekeraar, hier wordt een vignet met streepjescode verzekeringsmaatschappij aangebracht door uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon

naam en handtekening van de gemachtigde in drukletters

- telefoonnummer

- einde geldigheid in het geval van een tijdelijke plaat

 X16 Type plaat

aankruisen indien dit het geval is

Oldtimer : O-plaat                    Taxi : TX-plaat

Verhuur met bestuurder : TL-plaat              Landbouwtrekker : G-plaat

kentekenplaat welke nummerplaat vandaag nu plaat nrplaat

Motorfiets tweedehandskeuring?
Verkoper moet naar de "KEURING VOOR VERKOOP MOTO"?

Lees ook:

"Hoeveel inschrijvingen per jaar?"
"Prijs nummerplaat in België?"
"Hoe inschrijven en verzekeren?"
"Wat is een tijdelijke plaat UA?"

Hoe vraag je een NUMMERPLAAT aan?

Je hebt een nieuwe auto gekocht en je wil er zo snel mogelijk mee op de baan.
Voor je op de weg mag, moet je eerst nog je voertuig inschrijven en een kentekenplaat aanvragen.
Maar hoe doe je dat?

 

Hoe kom je aan het roze formulier "AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG"?

  • Bij een nieuw voertuig wordt het roze formulier “aanvraag tot inschrijving van een voertuig” bezorgd door de garages of autodealer.
  • Bij een tweedehandswagen ontvang je als koper het roze formulier van de verkoper, die het ontvangen heeft bij de keuring voor verkoop van zijn voertuig. Dit formulier blijft 2 maanden geldig.
  • Bij een tweedehandsmotor wordt een blanco document “aanvraag tot inschrijving” ingevuld je verzekeraar. Je dient je verzekeraar dan het inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar en indien mogelijk een kopie van het gelijkvormigheidsattest te bezorgen.
klik hier: download "Aanvraag tot inschrijving van een voertuig" in pdf

Hoe het roze formulier indienen bij de DIV?

Het aanvraagformulier moet bij de DIV, ofwel de dienst inschrijving voertuigen, ingeschreven worden.
Je bezorgt het ingevulde ‘registratie aanvraag formulier’ aan je verzekeraar. Zij zullen dit formulier online indienen bij de DIV. De verzekeraar of makelaar zal dit formulier bijhouden.

Als je al over een nummerplaat van het Europese model beschikt, heb je enkel een nieuw inschrijvingsbewijs nodig. Op het roze formulier zal de verzekeraar dan aanduiden dat je al een Europese nummerplaat hebt.

In sommige gevallen zal je auto niet digitaal kunnen ingeschreven worden. Bijvoorbeeld een geïmporteerde auto, een oldtimer,… De aanvraag tot inschrijving kan dan opgestuurd worden naar DIV met de post of je kan hiermee persoonlijk tot aan een DIV kantoor gaan na afspraak. Uiteraard dient op dit document door je verzekeraar eerst een vignet van de verzekeringsmaatschappij aangebracht te worden.

 

Hoe gebeurt de levering van de NIEUWE KENTEKENPLAAT / NIEUWE NUMMERPLAAT?

Nadat je verzekeraar het ingevulde formulier heeft ingediend krijg je de volgende werkdag (of een dag later) een nieuwe nummerplaat geleverd.
De postbode bezorgt je de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs nadat je aan hem 30 EUR betaald hebt.
Als je enkel een inschrijvingsbewijs nodig hebt, is dit 26 EUR.
Je kan de nummerplaat ook steeds op een zelf gekozen adres laten afleveren of bij de garagist/autodealer waar je de auto gekocht hebt.

Je krijgt het inschrijvingsbewijs in tweevoud geleverd. Eén voor in het voertuig en één voor thuis. Op het inschrijvingsbewijs staat ook duidelijk vermeld welk deel je in de wagen moet leggen en welk deel thuis.

 

Hoe bevestig je de nummerplaat aan je voertuig?

Bevestig je officiële nummerplaat aan de achterzijde van je voertuig.
Nu moet je enkel nog een extra nummerplaat laten maken voor aan de voorzijde van je voertuig en je kan de baan op.

 

Binnen 2 seconden heb je de prijs voor "elektriciteit / gas"

 

gas elektriciteit prijs tarief vergelijken