Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE? Opgeroepen door een RAADSDOKTER.

Er dient een vergoeding bepaald te worden voor de lichamelijke schade.

Hoe verloopt een medische expertise?

 1. Het begint met een afspraak bij de raadsdokter van de verzekeringsmaatschappij die een vergoeding dient te betalen voor uw geleden lichamelijke schade.
  Dit is meestal de verzekeraar BA en/of de verzekeraar ARBEIDSONGEVALLEN

   
 2. U of uw rechtsbijstandsverzekering gaat zelf een raadsgeneesheer aanstellen om de medische besluiten van de raadsdokter van de tegenmaatschappij na te kijken en indien nodig te betwisten.
   
 3. In samenspraak met uw raadsdokter wordt gekozen voor:
  -  Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)
  OF
  -  Gerechtelijke medische expertise


  navragen even navragen kost je niets Wat zou in mijn geval de beste keuze zijn?
  Even navragen hier, kost je niets!
 4. Stel u opteert voor een gerechtelijke medische expertise dan zal uw rechtsbijstandsverzekeraar een door u gekozen advocaat aanstellen, die alle nuttige bewijsstukken zal verzamelen en die een berekening maakt aangaande het bedrag van de schadevergoeding.
   
 5. de berekening van de lichamelijke schade (schadeclaim) zal overgemaakt worden aan de tegenpartij of tegenmaatschappij om de regelingsinzichten te kennen. Er zal getracht worden om via onderhandelingen een minnelijke regeling na te streven, lukt dit niet, dan dient de rechtbank te beslissen.

Uw raadsgeneesheer kan uw belangen op medisch gebied optimaal verdedigen.

Uw advocaat ziet erop toe dat de medische expertise:

 • op een volledig tegensprekelijke wijze verloopt, vooral wat de overmaking van de bewijsstukken betreft; 
 • zal tegenover de gerechtsdeskundige en de raadsgeneesheer aandringen op een passende en tijdige reactie; 
 • hij zorgt voor de tijdige doorzending van de nodige opmerkingen en eventueel ook van nuttige dossierstukken.

Het rapport van de medische expertise (MME of gerechtelijke expertise) legt de grenzen vast waarbinnen
een schadevergoeding gevorderd kan worden (zie indicatieve tabel).

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!