INDICATIEVE TABEL


KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2020 (ook van toepassing in 2024)
 

INDICATIEVE TABEL 2020 (van toepassing in 2024)

De indicatieve tabel (in België) is de lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

De lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

De tabel wordt regelmatig bijgewerkt (ongeveer om de 4 jaar) om ze aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud, de inflatie, de sociaaleconomische omstandigheden, de Belgische wetgeving, de beslissingen van rechtbanken, enz.

INDICATIEVE TABEL.pdf: leidraad voor BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING


Wijzigingen van de Indicatieve Tabel 2020

 

In mei 2021 werd de INDICATIEVE TABEL bijgewerkt (hoewel ze ‘Indicatieve Tabel 2020’ wordt genoemd) 

 

Welke wijzigingen zijn er:


Op het gebied van de kosten:

 • De administratieve kosten (fotokopieën, typen enz.) worden opnieuw geëvalueerd aangezien de forfaitaire vergoeding van € 100 nu op een bedrag tussen de € 50 en € 150 kan worden vastgesteld ‘rekening houdend met de complexiteit van de zaak’.
 • Het bedrag van de kilometervergoeding wordt verhoogd van € 0,33 per gereden km tot € 0,35 per gereden km.
 • De term ‘gebruiksderving van het voertuig’ (= gebruiksderving na het immobiliseren van een voertuig met schade aan het slachtoffer tot gevolg) wordt vervangen door de term ‘vergoeding wegens onbeschikbaarheid’.
   

Op het gebied van specifieke schade:

 • De morele schade voor het verlies van een studiejaar, dat in 2016 voor alle onderwijsvormen op € 3.750,00 werd vastgesteld, wordt tot € 2.500,00 verlaagd voor de lagere en middelbare school. Daarentegen werd het bedrag voor het hoger onderwijs tot € 3.800,00 verhoogd.
   

Op het gebied van de blijvende ongeschiktheid:

 • Het forfaitaire bedrag wordt gezien als de geschikte vergoedingsvorm voor lichte tot matige ongeschiktheid, zonder dat er een graad wordt gepreciseerd. Daarmee wil men het slachtoffer een forfaitair bedrag toekennen ter compensatie van de ongemakken die de blijvende ongeschiktheid in de toekomst nog zal veroorzaken.
 • De auteurs van de Tabel stellen dat de rente de meest geschikte vergoeding is om de schade als gevolg van een aanzienlijke blijvende ongeschiktheid (de term ‘aanzienlijk’ is nieuw) te compenseren, zonder de graad verder te specificeren. De rente moet ervoor zorgen dat het slachtoffer elke maand of elk jaar het bedrag van de uitgaven (medicijnen, prothese enz.) ontvangt waarmee hij/zij in de toekomst zal worden geconfronteerd, bijvoorbeeld het equivalent van zijn/haar gederfde inkomsten. Met andere woorden krijgt het slachtoffer een vergoeding voor één of meer schadeposten door middel van regelmatige betalingen, eventueel geherwaardeerd en geïndexeerd, tot het einde van zijn/haar leven (lichamelijk of lucratief, afhankelijk van het soort vergoeding).

Overzicht VERGOEDINGEN LETSELSCHADE Vergoeding PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEIDVergoeding BLIJVENDE SCHADEVergoeding ESTHETISCHE SCHADE (LITTEKEN)

   uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding
U heeft een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij.

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels.
Hij krijgt deze opdracht, ook wel medische expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag (besluiten van de raadsdokter) de schade kunnen meten.
Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?
Een volledig voorbeeld met percentages kan je hier zien: klik hier voor een VOORBEELD VAN BESLUITEN VAN DE RAADSDOKTER

raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade
Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

Na een ongeval is het fysiek en mentaal herstel vaak onvolledig.
Blijvende bewegingsbeperking in de gewrichten of aanhoudende verminderde spierkracht kunnen de gewone dagelijkse activiteiten of arbeid ernstig belemmeren.

 

Kan het percentage invaliditeit of arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij al dan niet aanvaard worden?

 1. Wat is het percentage persoonlijke ongeschiktheid?
 2. Hoe groot is de esthetische schade?
 3. Wat is het pretium doloris?

Persoonlijke ongeschiktheid uit zich in het alledaagse leven.

Enkel voorbeelden van de dagelijkse beperkingen:

 • geen orde kunnen brengen of houden in het huishouden
 • geen orde kunnen brengen of houden in papierwerk
 • cijfertjes omkeren
 • geen codes en paswoorden van bankkaarten, websites, … meer kunnen onthouden
 • geen telefoonnummers, adressen, … meer kunnen onthouden
 • geen besef van tijd hebben, overal te laat komen
 • geen spierkracht hebben
 • niet ver kunnen rijden met de auto
 • niet kunnen spelen met je kind
 • geen 2 dingen tegelijk meer kunnen doen
 • alles op een traag tempo
 • zware boodschappen niet kunnen dragen
 • geen werk in de tuin kunnen doen
 • het niet kunnen openduwen van zware deuren
 • geen zware kookpotten op het vuur kunnen zetten
 • de helft van uw boodschappen vergeten
 • geluid niet kunnen verdragen
 • aanrakingen niet kunnen  verdragen
 • geen kledij kunnen verdragen
 • geen drukte kunnen verdragen
 • geen sterk licht kunnen verdragen

Laat u bijstaan door:

een specialist in de
verzekeringsgeneeskunde

en medische expertise
Contacteer ons!

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

 • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
 • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
 • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
 • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
 • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
 • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
 • ...

INDICATIEVE TABEL 2020 (van toepassing in 2024)
Leidraad voor de
raming van uw schade!

Uw eigen raadsdokter?


Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter