Schade door putten in het wegdek?

putten in wegdek schade band velg put weg straat

Enkele tips

Is de gemeente, provincie of gewest als wegbeheerder verantwoordelijk voor putten en spoorvorming in de weg?

U zal als slachtoffer voor voldoende bewijsmateriaal dienen te zorgen.
Het slachtoffer moet altijd bewijzen dat zijn schade wel degelijk veroorzaakt werd door de slechte staat van het wegdek.

De volgende bewijzen komen in aanmerking:

 • Vaststelling door een politieagent of deurwaarder (in geval van heel ernstige schade of letsels)
  Indien de politiediensten niet ter plaatse willen komen, vraag dan dat uw telefonische oproep officieel wordt geregistreerd met uur en datum.
  Tracht zo snel mogelijk zelf naar het politiekantoor te gaan om een klacht in te dienen en verwijs naar uw telefonische oproep.
  Een proces-verbaal is onontbeerlijk!
 • Maak een foto van:
  - de schade
  - van het wegdek
  - van de verkeerssituatie
  Wees zo volledig mogelijk, zodat een objectief beeld geschetst kan worden.
 • Probeer te zorgen voor getuigenissen van omstaanders. Spreek iemand aan die het voorval heeft waargenomen, een passerende chauffeur of eventueel de takeldienst die het voertuig zou moeten wegslepen.
  Spreek omwonenden aan en stel hen de vraag of er zich al gelijkaardige ongevallen voorgedaan hebben op die plaats.
 • Bewaar alle beschadigde goederen, zodat deze bij een eventuele expertise voorgelegd kunnen worden.
   

Vanaf het ogenblik dat openbare wegen niet meer de nodige veiligheid bieden, zijn zij volgens de rechtspraak behept met een gebrek.
Dit wil zeggen dat de weg een abnormaal kenmerk vertoont dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

Op grond van de volgende artikels kan de overheid eventueel aansprakelijk gesteld worden:

 • artikel 1384 al. 1 van het Burgerlijk Wetboek
  "Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft."
  De overheid wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor de gebrekkige zaak die zij onder haar bewaring heeft.
   
 • artikel 135 §2 van de Gemeentewet
  Dit artikel bepaalt dat elke gemeente moet zorgen voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen. Dit omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het herstellen, enz.

Opgelet: Zo kan men de bestuurder verwijten onoplettend te zijn bij een erg zichtbaar gebrek of roekeloos gereden te hebben.
De officiële verklaring (PV van verhoor) van het slachtoffer speelt een belangrijke rol.

In de praktijk blijkt dat verhaal van de schade ten gevolge van de slechte staat van het wegdek best moeilijk kan zijn.
Met bovenstaande tips kan u zorgen voor een stevige bewijsvoering!
 

 

ONGEVAL
Ben ik in fout
of ben ik in recht?
GRATIS ADVIES nodig?
KLIK HIER