Schade door putten in het wegdek?

putten in wegdek schade band velg put weg straat

Enkele tips

Is de gemeente, provincie of gewest als wegbeheerder verantwoordelijk voor putten en spoorvorming in de weg?

U zal als slachtoffer voor voldoende bewijsmateriaal dienen te zorgen.
Het slachtoffer moet altijd bewijzen dat zijn schade wel degelijk veroorzaakt werd door de slechte staat van het wegdek.

De volgende bewijzen komen in aanmerking:

 • Vaststelling door een politieagent of deurwaarder (in geval van heel ernstige schade of letsels)
  Indien de politiediensten niet ter plaatse willen komen, vraag dan dat uw telefonische oproep officieel wordt geregistreerd met uur en datum.
  Tracht zo snel mogelijk zelf naar het politiekantoor te gaan om een klacht in te dienen en verwijs naar uw telefonische oproep.
  Een proces-verbaal is onontbeerlijk!
 • Maak een foto van:
  - de schade
  - van het wegdek
  - van de verkeerssituatie
  Wees zo volledig mogelijk, zodat een objectief beeld geschetst kan worden.
 • Probeer te zorgen voor getuigenissen van omstaanders. Spreek iemand aan die het voorval heeft waargenomen, een passerende chauffeur of eventueel de takeldienst die het voertuig zou moeten wegslepen.
  Spreek omwonenden aan en stel hen de vraag of er zich al gelijkaardige ongevallen voorgedaan hebben op die plaats.
 • Bewaar alle beschadigde goederen, zodat deze bij een eventuele expertise voorgelegd kunnen worden.
   

Vanaf het ogenblik dat openbare wegen niet meer de nodige veiligheid bieden, zijn zij volgens de rechtspraak behept met een gebrek.
Dit wil zeggen dat de weg een abnormaal kenmerk vertoont dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

Op grond van de volgende artikels kan de overheid eventueel aansprakelijk gesteld worden:

 • artikel 1384 al. 1 van het Burgerlijk Wetboek
  "Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft."
  De overheid wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor de gebrekkige zaak die zij onder haar bewaring heeft.
   
 • artikel 135 §2 van de Gemeentewet
  Dit artikel bepaalt dat elke gemeente moet zorgen voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen. Dit omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het herstellen, enz.

Opgelet: Zo kan men de bestuurder verwijten onoplettend te zijn bij een erg zichtbaar gebrek of roekeloos gereden te hebben.
De officiële verklaring (PV van verhoor) van het slachtoffer speelt een belangrijke rol.

In de praktijk blijkt dat verhaal van de schade ten gevolge van de slechte staat van het wegdek best moeilijk kan zijn.
Met bovenstaande tips kan u zorgen voor een stevige bewijsvoering!

In fout of niet, het kan een groot verschil uitmaken.
Advocaten zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade.

Bezorg het europees aanrijdingsformulier (EAF) en/of andere informatie (foto’s, strafdossier, verklaringen, …) zodat we een globaal zicht krijgen op de juiste omstandigheden van het ongeval. 
Stuur het door via ons contactformulier "Wie is in fout bij een ongeval?" en je krijgt een gratis advies over de aansprakelijkheid.

Een team van advocaten, allemaal specialist in verkeersrecht, staat klaar om u verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvangt u een eerlijk antwoord.

Lees ook:

"Wat is een maneuver?"
"Voorbeelden: situatieschets en kruisjes op het AANRIJDINGSFORMULIER. Wie is IN FOUT?"
"artikel 12bis : RITSEN"
"Prioritaire voertuigen voorrang verlenen?"
"Wanneer is iemand een ZWAKKE WEGGEBRUIKER?"
"ALCOHOLINTOXICATIE - DRONKENSCHAP - ADEMTEST Safe Alarm Positief"
dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? Ben ik in fout of in recht?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis
uw dossier

en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! WAT NU?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?
Krijg je de schade aan je fiets terug?
Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Een specialist ter zake!

GRATIS ADVIES van een advocaat!

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:
- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen

Ga tijdig langs bij een advocaat, wacht niet tot een probleem escaleert.