Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Volgens de wet dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden.

De tekst luidt :

“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Er zijn drie criteria verbonden aan deze regel, namelijk :

 • de schade moet bewezen zijn;
 • de fout van diegene die de schade heeft toegebracht moet bewezen zijn;
 • en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die schade en de fout.

De moeilijkheid ligt nu in het feit dat het slachtoffer instaat voor het aanbrengen van de vereiste bewijzen. Kan hij dat niet, dan zal er geen schadeloosstelling volgen.

Dit heeft tot gevolg dat soms veel tijd overgaat, ingevolge bijvoorbeeld het opvragen van het strafdossier of ingevolge lange gerechtelijke procedures, vooraleer het slachtoffer vergoed kan worden.

De discussies kunnen dus in de drie aangehaalde situaties ontstaan, zijnde :

 • rond de bepaling van de schade (hoe groot is de schade en dus de vergoeding?);
 • rond de aansprakelijkheid (wie heeft de fout begaan?);
 • rond het oorzakelijk verband (staat de fout in verband met de schade?).
   
Om in bepaalde gevallen deze ongemakken te vermijden, hebben de verzekeraars afspraken gemaakt waardoor slachtoffers een schaderegeling en een snellere vergoeding kunnen verwachten:
 • RDR-overeenkomst (overeenkomst tussen verzekeringsmaatschappijen waarbij onder beschreven omstandigheden de schade door de eigen BA-verzekeraar wordt uitbetaald)
 • expertise-overeenkomst (overeenkomst tussen verzekeringsmaatschappijen waarbij de expert wordt aangesteld door de eigen BA-verzekeraar)
 • overeenkomst Onschuldige Slachtoffers
 • Aanrijding door Voertuigen
 • conventie Auto / BA Uitbating
 • Verbintenisverklaring kettingbotsingen
 • artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  (automatische vergoedingsplicht ten voordele van de zwakke weggebruikers voor wat betreft de lichamelijke schade)
WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT

 

 
dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? Ben ik in fout of in recht?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! WAT NU?

GRATIS ADVIES van een advocaat!
Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?

Krijg je de schade aan je fiets terug? Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen

Ga tijdig langs bij een advocaat, wacht niet tot een probleem escaleert.

GRATIS
ADVIES

Lees ook de artikels:

"Ontvang gratis offertes voor de herstelling van uw auto in uw buurt zonder u te verplaatsen!"
"ABEX index - brandverzekering"
"Vrijstelling in BA Gezin (BA Familiale), Brand en andere gevaren"
"Preventietips tegen inbraak in uw woning"
"WATERSCHADE - Tips om waterschade te voorkomen"
"Schade veroorzaakt door uw poetsvrouw (huishoudhulp)"
"Leidraad voor de raming van uw schade: Indicatieve tabel"

"ONGEVAL? Ben ik IN FOUT of ben ik IN RECHT? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?

"Boete voor een verkeersovertreding met eigen auto waarbij je zelf niet achter het stuur zat?"