Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1382 B.W.

Volgens de wet dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden.


De tekst luidt :

“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”


Er zijn drie criteria verbonden aan deze regel, namelijk :

  • de schade moet bewezen zijn;
  • de fout van diegene die de schade heeft toegebracht moet bewezen zijn;
  • en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die schade en de fout.

De moeilijkheid ligt nu in het feit dat het slachtoffer instaat voor het aanbrengen van de vereiste bewijzen. Kan hij dat niet, dan zal er geen schadeloosstelling volgen.

Dit heeft tot gevolg dat soms veel tijd overgaat, ingevolge bijvoorbeeld het opvragen van het strafdossier of ingevolge lange gerechtelijke procedures, vooraleer het slachtoffer vergoed kan worden.

De discussies kunnen dus in de drie aangehaalde situaties ontstaan, zijnde :

  • rond de bepaling van de schade (hoe groot is de schade en dus de vergoeding?);
  • rond de aansprakelijkheid (wie heeft de fout begaan?);
  • rond het oorzakelijk verband (staat de fout in verband met de schade?).

Sinds het jaar 2020 bevast ons nieuw Burgerlijk Wetboek een sectie over "BEWIJS" (Boek VIII):

Lees het artikel:
"Bewijslast - feiten aannemelijk - bewijs door waarschijnlijkheid - bewijsrisico - risico om het proces te verliezen - bewijsstandaard"


Om in bepaalde gevallen deze ongemakken te vermijden, hebben de verzekeraars afspraken gemaakt waardoor slachtoffers een schaderegeling en een snellere vergoeding kunnen verwachten:

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat