Overzicht schadeposten: "Indicatieve tabel"

Indicatieve tabel

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters die men als strikt indicatief dient te hanteren. Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd vanuit de bekommernis rekening te houden met de evolutie van de sociaal-economische omstandigheden, van de wetgeving en van de rechtsleer en rechtspraak.

Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bvb. de morele schade).

Men vindt er de volgende schadeposten :

 • Economische schade bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid : deze post dient steeds in concreto te worden begroot vermits het hier gaat over het inkomstenverlies dat steeds bewezen kan worden (bvb. aan de hand van een loonfiche, …);
 • De meerinspanningen die moeten geleverd worden bij het hervatten van de professionele activiteit;
 • Economische schade bij blijvende arbeidsongeschiktheid waarin zowel het inkomstenverlies als de economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de meerinspanningen in aanmerking komen. De vergoeding kan plaatsvinden door kapitalisatie (éénmalige vergoeding van alle toekomstige schade), door de betaling van een geïndexeerde rente of door toekenning van een vergoeding per punt (per percentage ongeschiktheid);
 • Economische schade bij overlijden, zijnde het verlies van het inkomen van de overledene voor de nabestaanden;
 • Economische waarde huishoudelijke arbeid, zijnde de hulp van derden binnen het huishouden;
 • Hulp van derden, buiten het huishouden, voor de verpleging en de verzorging;
 • Morele schade omvattende de pijnen en smarten alsook de courante ongemakken met betrekking tot bepaalde activiteiten (tuin, sport, hobby, …);
 • Morele schade bij overlijden van een naastbestaande;
 • Schade ex haerede of de morele schade die toegekend wordt aan de nabestaande indien het slachtoffer zich bewust was van zijn nakend overlijden;
 • Esthetische schade bepaald op basis van een schaal van 1 op 7 die op medisch vlak beoordeeld wordt.
   


De tabel voorziet daarnaast ook enkele courante materiële schadeposten zoals :

 • Kledij en bagage;
 • Gebruiksderving van motorvoertuigen;
 • Het verlies van een schooljaar;
 • Administratiekosten;
 • Medische kosten na consolidatie;
 • Begrafeniskosten.

Overzicht VERGOEDINGEN LETSELSCHADE Vergoeding PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEIDVergoeding BLIJVENDE SCHADEVergoeding ESTHETISCHE SCHADE (LITTEKEN)

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2024: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.

INDICATIEVE TABEL 2024 

Uw eigen raadsdokter?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter
Een specialist in de verzekeringsgeneeskunde.


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Uw raadsdokter?
contacteer ons

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen u helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...