Overzicht schadeposten: "Indicatieve tabel"

Indicatieve tabel

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters die men als strikt indicatief dient te hanteren. Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd vanuit de bekommernis rekening te houden met de evolutie van de sociaal-economische omstandigheden, van de wetgeving en van de rechtsleer en rechtspraak.

Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bvb. de morele schade).

Men vindt er de volgende schadeposten :

 • Economische schade bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid : deze post dient steeds in concreto te worden begroot vermits het hier gaat over het inkomstenverlies dat steeds bewezen kan worden (bvb. aan de hand van een loonfiche, …);
 • De meerinspanningen die moeten geleverd worden bij het hervatten van de professionele activiteit;
 • Economische schade bij blijvende arbeidsongeschiktheid waarin zowel het inkomstenverlies als de economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de meerinspanningen in aanmerking komen. De vergoeding kan plaatsvinden door kapitalisatie (éénmalige vergoeding van alle toekomstige schade), door de betaling van een geïndexeerde rente of door toekenning van een vergoeding per punt (per percentage ongeschiktheid);
 • Economische schade bij overlijden, zijnde het verlies van het inkomen van de overledene voor de nabestaanden;
 • Economische waarde huishoudelijke arbeid, zijnde de hulp van derden binnen het huishouden;
 • Hulp van derden, buiten het huishouden, voor de verpleging en de verzorging;
 • Morele schade omvattende de pijnen en smarten alsook de courante ongemakken met betrekking tot bepaalde activiteiten (tuin, sport, hobby, …);
 • Morele schade bij overlijden van een naastbestaande;
 • Schade ex haerede of de morele schade die toegekend wordt aan de nabestaande indien het slachtoffer zich bewust was van zijn nakend overlijden;
 • Esthetische schade bepaald op basis van een schaal van 1 op 7 die op medisch vlak beoordeeld wordt.
   


De tabel voorziet daarnaast ook enkele courante materiële schadeposten zoals :

 • Kledij en bagage;
 • Gebruiksderving van motorvoertuigen;
 • Het verlies van een schooljaar;
 • Administratiekosten;
 • Medische kosten na consolidatie;
 • Begrafeniskosten.

INDICATIEVE TABEL 2019 

Uw eigen raadsdokter?

 

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter
Een specialist in de verzekeringsgeneeskunde.


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Uw raadsdokter?
contacteer ons

Lees ook de artikels:
 "U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"
 
"Persoonlijke ongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, economische ongeschiktheid" 

 

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? Ben ik in fout of in recht?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier


De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! WAT NU?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier

Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?

Krijg je de schade aan je fiets terug? Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen

Ga tijdig langs bij een advocaat, wacht niet tot een probleem escaleert.

GRATIS
ADVIES

Bereken op 123 uw jaarpremie voor uw AUTOVERZEKERING

 Snel, gemakkelijk en vrijblijvend!

autoverzekering verzekering auto verzekering offerte