VERZEKERING OPZEGGEN - Hoe een autoverzekering opzeggen? 3 maanden voor de vervaldag? Wat bij een tariefverhoging?

Wanneer kan je de autoverzekering opzeggen?

  • Minimum 3 maanden voor de hoofdvervaldag van je verzekeringscontract.
  • Bij een verhoging van de verzekeringspremie kan je de verzekeringspolis onmiddellijk opzeggen
  • Bij een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden heb je ook het recht om de polis op te zeggen.
  • Ook na iedere schadeaangifte, uiterlijk 1 maand na de betaling of de weigering tot betaling van een schadevergoeding.

Hoe weet ik of ik mijn autopolis onmiddellijk kan opzeggen op het moment dat ik mijn betalingsbericht (jaarlijkse hoofdvervaldag) ontvang?
De volgende gelijkaardige tekst zal vermeld staan op je vervaldagbericht (betalingsbericht):

De premie werd aangepast in functie van ons laatste tarief.
U beschikt over het recht om uw polis op te zeggen binnen de 3 maanden vanaf deze kennisgeving.
De opzeg gebeurt per aantekend schrijven.
De betaling zonder enig voorbehoud geldt als aanvaarding van de aangepaste premie.

Hoe ga je de opzeg van je autoverzekering doen?

De opzegbrief dient aangetekend verstuurd te worden naar je verzekeringsmaatschappij.
Of indien mogelijk vraag aan je nieuwe verzekeringsmaatschappij om de opzeg te doen. 
Zij zullen je een in te vullen en te ondertekenen opzegbrief bezorgen.

 


Voorbeeld van een opzegbrief autoverzekering:

Aan de verzekeringsmaatschappij
                                                                  ................................................................. (naam verzekeringsmaatschappij)
                                                                 ................................................................. (adres verzekeringsmaatschappij)

 

Geachte,

Betreft :    AUTOVERZEKERING

Polisnummer: ………………………………                         Vervaldag: ……………………….

 

 

Ik verzoek u er nota van te nemen dat ik mijn bovengenoemde polis of elke vervangende polis opzeg tegen de eerstkomende vervaldag, zijnde :  ………./………./………………..

 

Mocht deze datum niet juist zijn, dan bevestig ik u mijn uitdrukkelijk voornemen de door mij afgesloten polis op te zeggen tegen de eerstvolgende vervaldag, en dit ingevolge art. 85 van de Wet Verzekeringen van 4 april 2014. 

 

Mag ik u vragen mij binnen de 8 dagen ontvangst van deze brief te bevestigen en uw eventuele opmerkingen te laten geworden.
Na verloop van deze termijn neem ik aan dat de opzeg aanvaard is.

 

 

Hoogachtend,

 

 

Opgemaakt te ……………………………………… op ………./………/……………….

 

 

Handtekening,
Naam/voornaam: ……………………

 

Adres: ………………………………..
 


 

Lees ook:

"Je eigen ATTEST SCHADEVERLEDEN online opvragen - CARATTEST"
" BONUS MALUS GRAAD ... Hoe werkt het? In welke BM zit ik?"
"Ongeval? Aanrijding met de wagen? Maak foto's met je smartphone!"
"Wie is in fout bij een VERKEERSONGEVAL?"
"Via een app op je smartphone het aanrijdingsformulier samen invullen en ondertekenen"
"Heel belangrijke tips bij het invullen van het AANRIJDINGSFORMULIER"
"Wie is in fout bij een gelijktijdig maneuver?"
"Betrapt op rijden onder invloed van alcohol? Boete? Intrekking rijbewijs?

mijn auto verkopen op internet - tweedehands - 2dehands auto te koop

Voertuig verkopen