Uw raadsdokter

UW EIGEN RAADSDOKTER (adviserende arts, raadgevende arts of arts-deskundige)

   uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding
 

U hebt een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij?

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels. Hij krijgt deze opdracht, ook wel expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag de schade kunnen meten. Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Uiteraard kan u beroep doen op uw eigen raadsdokter,
een dokter door u gekozen om u bij te staan.


Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

 • auto
 • lichamelijk ongeval
 • arbeidsongeval
 • gewaarborgd inkomen
 • rechtsbijstand
 • ...

Na een ongeval is het fysiek en mentaal herstel vaak onvolledig.
Blijvende bewegingsbeperking in de gewrichten of aanhoudende verminderde spierkracht kunnen de gewone dagelijkse activiteiten of arbeid ernstig belemmeren.

Kan het percentage invaliditeit of arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij al dan niet aanvaard worden?

 1. Wat is het percentage persoonlijke ongeschiktheid?
 2. Hoe groot is de esthetische schade?
 3. Wat is het pretium doloris?

Persoonlijke ongeschiktheid uit zich in het alledaagse leven.

Enkel voorbeelden van de dagelijkse beperkingen:
 

 • geen orde kunnen brengen of houden in het huishouden
 • geen orde kunnen brengen of houden in papierwerk
 • cijfertjes omkeren
 • geen codes en paswoorden van bankkaarten, websites, … meer kunnen onthouden
 • geen telefoonnummers, adressen, … meer kunnen onthouden
 • geen besef van tijd hebben, overal te laat komen
 • geen spierkracht hebben
 • niet ver kunnen rijden met de auto
 • niet kunnen spelen met je kind
 • geen 2 dingen tegelijk meer kunnen doen
 • alles op een traag tempo
 • zware boodschappen niet kunnen dragen
 • geen werk in de tuin kunnen doen
 • het niet kunnen openduwen van zware deuren
 • geen zware kookpotten op het vuur kunnen zetten
 • de helft van uw boodschappen vergeten
 • geluid niet kunnen verdragen
 • aanrakingen niet kunnen  verdragen
 • geen kledij kunnen verdragen
 • geen drukte kunnen verdragen
 • geen sterk licht kunnen verdragen

Laat u bijstaan door:
een specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
Contacteer ons!


Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2023: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

 • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
 • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
 • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
 • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
 • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
 • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
 • ...

Uw eigen raadsdokter?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter
Een specialist in de verzekeringsgeneeskunde.


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Uw raadsdokter?
contacteer ons

ADVIES van een advocaat nodig?
KLIK HIER

Lees ook de artikels:

"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?