Uw raadsdokter

UW EIGEN RAADSDOKTER (adviserende arts, raadgevende arts of arts-deskundige)

   uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding
 

U hebt een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij?

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels. Hij krijgt deze opdracht, ook wel expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag de schade kunnen meten. Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Uiteraard kan u beroep doen op uw eigen raadsdokter,
een dokter door u gekozen om u bij te staan.


Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

 • auto
 • lichamelijk ongeval
 • arbeidsongeval
 • gewaarborgd inkomen
 • rechtsbijstand
 • ...
   

Laat u bijstaan door:

een specialist in de verzekeringsgeneeskunde

en medische expertise!

Neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekering om navraag te doen of zij het ereloon en de kosten van uw raadsdokter ten laste nemen.

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

   
 

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

 • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
 • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
 • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
 • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
 • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
 • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
 • ...

 

 

GRATIS ADVIES nodig?
KLIK HIER

Lees ook de artikels:

"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?