U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?

auto ongeval gewond gekwetst lichamelijke schade letsel schadeweb evaluatie menselijke schade

Gewond bij een ongeval

Checklist van de documenten die u in uw dossier moet bijhouden.

Met het oog op uw schadevergoeding, zijn alle documenten betreffende uw schade belangrijk.
Bewaar ze zorgvuldig als ze u worden toegezonden zodat u het bewijs kan leveren van uw schade en u snel en volledig kan vergoed worden voor uw schade.

Om de omvang van uw schade vast te stellen, zult u verschillende in te vullen documenten krijgen.

Hieronder een checklist met de belangrijkste documenten die u bij de hand moet hebben:

  Ongevalsaangifte : schadeaangifte (aanrijdingsformulier), eventueel proces-verbaal van verhoor, uw verklaring afgelegd bij de politie
 

⇒  Medische documenten: rapporten, radiografieën, onderzoeksresultaten, medische attesten, attest van genezing of van consolidatie van uw letsels.
Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloaden

raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade

⇒  Bewijzen van medische onkosten

  • hospitalisatie- en ambulancefacturen

  • bewijzen van terugbetaling door het ziekenfonds

  • aankoop medicatie / kasticket(s) apotheek
    zogenaamde "BVAC"-attesten die de apotheker u op uw vraag geeft en waarop de identiteit van de patiënt, de arts en het voorwerp van het voorschrift vermeld zijn. De terugbetaling van voorgeschreven medicatie gebeurt op basis van BVAC formulieren.
    BVAC = Bijkomende Verzekering / Assurance Complémentaire
    "Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering"

⇒  Maandelijkse en jaarlijkse loonfiche of aanslagbiljetten
 

⇒  Verplaatsings- en administratiekosten: alle bewijsstukken 
 

Stuk nr.

Datum

Reden en plaats van de verplaatsing

Aantal km als verplaatsing met de auto (heen en terug)

Kosten openbaar vervoer en parkingkosten

⇒  Schade aan kledij en andere: aankoopfacturen of beschrijving/foto van het beschadigde voorwerp. Bewaar de beschadigde stukken!

⇒  Heel nuttig: LEIDRAAD VOOR DE RAMING VAN DE SCHADE: INDICATIEVE TABEL.

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2023: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.BLANCO in te vullen MEDISCH ATTEST IN PDFHoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)

Stel je vraag aan een advocaat

Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...