U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?

auto ongeval gewond gekwetst lichamelijke schade letsel schadeweb evaluatie menselijke schade

 

Checklist van de documenten die u in uw dossier moet bijhouden.

Met het oog op uw schadevergoeding, zijn alle documenten betreffende uw schade belangrijk.
Bewaar ze zorgvuldig als ze u worden toegezonden zodat u het bewijs kan leveren van uw schade en u snel en volledig kan vergoed worden voor uw schade.

Om de omvang van uw schade vast te stellen, zult u verschillende in te vullen documenten krijgen.

Hieronder een checklist met de belangrijkste documenten die u bij de hand moet hebben:

  Ongevalsaangifte (schadeaangifte, eventueel proces-verbaal van verhoor, uw verklaring afgelegd bij de politie)
 

⇒  Medische documenten: rapporten, radiografieën, onderzoeksresultaten, medische attesten, attest van genezing of van consolidatie van uw letsels.

raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade

⇒  Bewijzen van medische onkosten

  • hospitalisatie- en ambulancefacturen

  • bewijzen van terugbetaling door het ziekenfonds

  • zogenaamde "BVAC"-attesten die de apotheker u op uw vraag geeft en waarop de identiteit van de patiënt, de arts en het voorwerp van het voorschrift vermeld zijn
     

⇒  Maandelijkse en jaarlijkse loonfiche of aanslagbiljetten
 

⇒  Verplaatsings- en administratiekosten: alle bewijsstukken 
 

Stuk nr.

Datum

Reden en plaats van de verplaatsing

Aantal km als verplaatsing met de auto (heen en terug)

Kosten openbaar vervoer en parkingkosten

⇒  Schade aan kledij en andere: aankoopfacturen of beschrijving/foto van het beschadigde voorwerp. Bewaar de beschadigde stukken!

Lees ook de artikels:
"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?
dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? In fout of in recht?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis
uw dossier


Binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! Wat doe je best?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?
Krijg je de schade aan je fiets terug?
Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Een specialist ter zake!

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen
Contacteer ons vrijblijvend, wacht niet tot een probleem escaleert.

klik hier voor
GRATIS ADVIES