U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?

auto ongeval gewond gekwetst lichamelijke schade letsel schadeweb evaluatie menselijke schade

 

Checklist van de documenten die u in uw dossier moet bijhouden.

Met het oog op uw schadevergoeding, zijn alle documenten betreffende uw schade belangrijk.
Bewaar ze zorgvuldig als ze u worden toegezonden zodat u het bewijs kan leveren van uw schade en u snel en volledig kan vergoed worden voor uw schade.

Om de omvang van uw schade vast te stellen, zult u verschillende in te vullen documenten krijgen.

Hieronder een checklist met de belangrijkste documenten die u bij de hand moet hebben:

  Ongevalsaangifte (schadeaangifte, eventueel proces-verbaal van verhoor, uw verklaring afgelegd bij de politie)
 

⇒  Medische documenten: rapporten, radiografieën, onderzoeksresultaten, medische attesten, attest van genezing of van consolidatie van uw letsels.
 

⇒  Bewijzen van medische onkosten

  • hospitalisatie- en ambulancefacturen

  • bewijzen van terugbetaling door het ziekenfonds

  • zogenaamde "BVAC"-attesten die de apotheker u op uw vraag geeft en waarop de identiteit van de patiënt, de arts en het voorwerp van het voorschrift vermeld zijn
     

⇒  Maandelijkse en jaarlijkse loonfiche of aanslagbiljetten
 

⇒  Verplaatsings- en administratiekosten: alle bewijsstukken 
 

Stuk nr.

Datum

Reden en plaats van de verplaatsing

Aantal km als verplaatsing met de auto (heen en terug)

Kosten openbaar vervoer en parkingkosten


 

⇒  Schade aan kledij en andere: aankoopfacturen of beschrijving/foto van het beschadigde voorwerp. Bewaar de beschadigde stukken!

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? Ben ik in fout of in recht?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier


De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! WAT NU?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier

Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Of wens je vrijblijvend TELEFONISCH gecontacteerd te worden?
Klik hier

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?

Krijg je de schade aan je fiets terug? Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen

Ga tijdig langs bij een advocaat, wacht niet tot een probleem escaleert.

GRATIS
ADVIES

"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Persoonlijke ongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, economische ongeschiktheid"
"Indicatieve tabel: de leidraad voor de raming van uw schade"

Bereken op 123 uw jaarpremie voor uw AUTOVERZEKERING

 Snel, gemakkelijk en vrijblijvend!

autoverzekering verzekering auto verzekering offerte