U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?

auto ongeval gewond gekwetst lichamelijke schade letsel schadeweb evaluatie menselijke schade

 

Checklist van de documenten die u in uw dossier moet bijhouden.

Met het oog op uw schadevergoeding, zijn alle documenten betreffende uw schade belangrijk.
Bewaar ze zorgvuldig als ze u worden toegezonden zodat u het bewijs kan leveren van uw schade en u snel en volledig kan vergoed worden voor uw schade.

Om de omvang van uw schade vast te stellen, zult u verschillende in te vullen documenten krijgen.

Hieronder een checklist met de belangrijkste documenten die u bij de hand moet hebben:

  Ongevalsaangifte (schadeaangifte, eventueel proces-verbaal van verhoor, uw verklaring afgelegd bij de politie)
 

⇒  Medische documenten: rapporten, radiografieën, onderzoeksresultaten, medische attesten, attest van genezing of van consolidatie van uw letsels.
 

⇒  Bewijzen van medische onkosten

  • hospitalisatie- en ambulancefacturen

  • bewijzen van terugbetaling door het ziekenfonds

  • zogenaamde "BVAC"-attesten die de apotheker u op uw vraag geeft en waarop de identiteit van de patiënt, de arts en het voorwerp van het voorschrift vermeld zijn
     

⇒  Maandelijkse en jaarlijkse loonfiche of aanslagbiljetten
 

⇒  Verplaatsings- en administratiekosten: alle bewijsstukken 
 

Stuk nr.

Datum

Reden en plaats van de verplaatsing

Aantal km als verplaatsing met de auto (heen en terug)

Kosten openbaar vervoer en parkingkosten


 

⇒  Schade aan kledij en andere: aankoopfacturen of beschrijving/foto van het beschadigde voorwerp

Bewaar de beschadigde stukken!

 

ONGEVAL
Ben ik in fout
of ben ik in recht?
GRATIS ADVIES nodig?
KLIK HIERIn Case of Emergency - Emergid ICE-Card - plastic bankkaart met gegevens voor in geval van nood

ice sticker ongeval gewond gekwetst lichamelijke schade

 

Lees ook de artikels:
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Persoonlijke ongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, economische ongeschiktheid"
"Indicatieve tabel: de leidraad voor de raming van uw schade"