LICHTE VERBORGEN GEBREKEN - ERNSTIGE GEBREKEN in de woning - 10 jaar aansprakelijk

lichte verborgen gebrek ernstige gebreken 10 jarige aansprakelijkheid aannemer architect

Aannemer en architect zijn na oplevering gedurende 10 jaar aansprakelijk voor:

 • ernstige gebreken, zichtbare of verborgen, die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel van het gebouw in het gedrang brengen.
  Deze aansprakelijkheid wordt klassiek de "tienjarige aansprakelijkheid" genoemd.
  Deze 10-jarige aansprakelijkheid vindt haar wettelijke grondslag in artikel 1792 en 2270 B.W.

   
 • lichte verborgen gebreken. Deze aansprakelijkheid is in de rechtspraak ontstaan.
  De vordering uit hoofde van een licht verborgen gebrek moet ingesteld worden binnen een redelijke termijn vanaf de ontdekking van het gebrek.

In de rechtspraak is de regel gegroeid dat een aannemer na oplevering toch nog aangesproken kan worden voor lichte verborgen gebreken zoals:

 • plaatselijke verzakking van een vloer
 • fijne scheurtjes in tegel- of vloerwerk
 • barsten van voegwerk van een gevel
 • loskomen van muurtegels
 • waterinfiltraties
 • condensatie van dubbel glas
 • verkleuren van materialen
 • problemen inzake geluidsisolatie
 • lek in een waterleiding
 • ...

Opgelet:
De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die de stabiliteit van het gebouw NIET in het gedrang brengen, kan beperkt worden via een contractueel beding:

Indien de aannemer in zijn aannemingsovereenkomst of in zijn algemene voorwaarden de volgende aansprakelijkheidsbeperkende clausule opneemt:

"Artikel ... - Lichte verborgen gebreken.
Gedurende de periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek."

 

meer info over:

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

VOORLOPIGE OPLEVERING

DEFINITIEVE OPLEVERING

ARTIKEL 544 B.W. BURENHINDER - FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID
Nieuwe wet vanaf 01/09/2021: Bovenmatige BURENHINDER artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek

Doe beroep op uw eigen BOUWEXPERT

LEK IN EEN LEIDING? Vochtige muren - waterschade

 

Stel je vraag aan een advocaat

Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...