LEK IN EEN LEIDING? Vochtige muren - waterschade

waterschade droog schilderen verven lek leiding vocht bouwdroger

Voor een groot aantal vochtproblemen kan u beroep doen op uw brandverzekering (woningverzekering).
Kijk hiervoor de algemene voorwaarden van uw verzekeringscontract na. Afhankelijk van wat precies de oorzaak is, bepaalt of uw verzekeringsmaatschappij tussenkomt of niet.

Bijvoorbeeld: 
Een lek in een leiding in de badkamer (waterleiding of afvoerleiding) waardoor u vochtige muren en plafond in de hal, woonkamer of slaapkamer heeft.

Alle gevolgschade (waterschade) is in dit geval gedekt in het kader van uw brandverzekering.
Opnieuw bezetten, schilderen of behangen van de muren zal vergoed worden door uw woningverzekering alsook het huren van een bouwdroger.
Waterlek? SoSimply herstelt snel, goed en zonder verrassingen

Loodgieter

Opgelet:
Begin pas met de schilderwerken zodra de woning droog is!

Als de woning niet volledig droog is, bestaat het risico dat de verf op termijn zal loskomen.
Daarom is het belangrijk om vervoor te zorgen dat het pleisterwerk de nodige tijd gekregen heeft om te drogen.
Gelukkig kan u met behulp van bouwdrogers en ventilatoren het droogproces versnellen.

Pas wanneer de woning droog is, kan u met de schilderwerken starten. Vraag tussenkomst in het kader van uw brandverzekering.

WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT