Wie is aansprakelijk als je een ongeval hebt met een dier?

aanrijding met dier dieren wild

 

Het gaat goed met de wildpopulatie in België. De laatste 30 jaar is de populatie van bijvoorbeeld everzwijnen verviervoudigd. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar het is niet zonder gevolgen voor de verkeersveiligheid. Ook het aantal ongevallen met dieren is gestegen.

Het jachtseizoen veroorzaakt altijd een zekere beroering bij de dieren in onze bossen. Het is daarom logisch dat het risico op ongevallen stijgt.
De schade varieert al naargelang het soort dier. Een fazant van 2 kg die wat te laag opvliegt, zal niet evenveel schade veroorzaken als een everzwijn van 80 kg dat de weg opstormt.
 
Wie kan je aansprakelijk stellen als je een ongeval hebt met een dier ? Wie zorgt er voor je vergoeding?
 
Als je over een omniumverzekering beschikt, zelfs een « kleine », zal je normaal gezien zonder al te veel problemen schadeloosgesteld worden. De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien immers de waarborg « Botsing met dieren » in hun dekking. Over het algemeen dekt deze waarborg botsingen met een wild dier en met vogels.
 
Toch moet je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt, zodat je een goed dossier hebt.

Contacteer de politie en vraag hen de feiten en schade vast te stellen. Als dit niet mogelijk is, doe dan zeker binnen de 48 uur aangifte bij de politie. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen is dit een vereiste.

Neem ook foto’s van de schade aan je voertuig, van het dier (als dat kan) en van de bloed -of andere sporen. Zijn er getuigen? Noteer dan hun naam en gegevens en eventueel getuigenis. Dat zal je dossier zeker ten goede komen. Hoe meer elementen je hebt die jouw versie ondersteunen, hoe beter.

 

Opgelet: de meeste mini-omniumverzekeringen komen enkel tussen in geval van rechtstreeks contact met het dier. Het is om deze reden dan ook belangrijk om de sporen van bloed of haar aan te duiden, zeker als het dier het ongeluk heeft overleefd en is weggevlucht. Als je tegen een boom bent gereden omdat je een overstekend konijn probeerde te vermijden, komt je mini-omniumverzekering waarschijnlijk niet tussen. Als je een verzekering met een franchise hebt, zal deze hoe dan ook in mindering gebracht worden.

 

Als je niet over een (kleine) omniumverzekering beschikt, is schadevergoeding minder evident. Er moet dan een onderscheid gemaakt worden tussen een botsing met een wild (of niet geïdentificeerd) dier en een botsing met een huisdier.

 

Zonder een omniumverzekering sta je zelf in voor de schade aan je wagen na een aanrijding met een wild dier. Dat geldt ook bij kwetsuren.

Een omniumverzekeraar komt niet tussen bij kwetsuren.
Dat is wel het geval als je een bestuurdersverzekering hebt.
Als je passagier bent en gekwetst raakt als gevolg van een botsing met een dier, is de hoedanigheid van zwakke weggebruiker op jou van toepassing. Je wordt dan schadeloosgesteld door de BA-motorrijtuigenverzekeraar van het voertuig waarin je passagier was (art. 29bis van de wet van 21/11/1989).
 
Vroeger was er de mogelijkheid om op basis van “toevallig feit” beroep te doen op het Motorwaarborgfonds. De huidige rechtspraak wijst echter unaniem alle vorderingen af als ongegrond. Als een auto tegen loslopend wild rijdt, is het niet de auto die het ongeval veroorzaakte, maar het dier dat schade aan het voertuig heeft toegebracht. Deze schade aan het eigen voertuig kan niet worden verhaald op het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Als een derde schade zou lijden door zo’n ongeval, heeft deze wel recht schadevergoeding te vorderen van het Motorwaarborgfonds. Een voorbeeld maakt dit duidelijk : als iemand uitwijkt voor een hert op de rijbaan en een tegenligger aanrijdt, kan die tegenligger schadevergoeding bekomen van het Fonds. Of het Fonds de schade zal vergoeden, hangt af van de sterkte van het dossier: de bewijselementen, o.a. het bewijs dat men de aanrijding niet had kunnen verwachten. De aanrijding moet gebeurd zijn op Belgische bodem.
 
Als een wild dier is weggevlucht tijdens een drijfjacht, kan je proberen een vordering in te stellen tegen de organisator van de jacht. Want als je bewijst dat het door jou aangereden dier in paniek wegvluchtte als gevolg van een drijfjacht, heb je de mogelijkheid de jager verantwoordelijk te stellen. De jager kan dan eventueel zijn jachtverzekering inschakelen. Je kan de organisator van de jacht verantwoordelijk stellen tot 24 uur na de drijfjacht.

“Een jachtverzekering is verplicht voor iedereen die deze sport bedrijft. Niemand kan een vergunning tot het dragen en gebruiken van een vuurwapen of een jachtvergunning krijgen als hij geen houder is van een dergelijke verzekering bij een Belgische verzekeraar.”
 
In het geval van een botsing met een huisdier dat aan het toezicht van zijn eigenaar is ontsnapt, is de situatie anders omdat het dier in kwestie verondersteld wordt op elk moment onder de verantwoordelijkheid te vallen van zijn eigenaar (art. 1382 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek). De eigenaar kan dus aansprakelijk worden gesteld en kan beroep doen op zijn BA-familiale verzekering voor de schade die door zijn dier aan je voertuig werd aangebracht. Ook in dit geval zal er zoveel mogelijk bewijs nodig zijn om de verantwoordelijkheid van het dier vast te stellen en de eigenaar te vinden.

Lees ook:
"GEBETEN DOOR EEN HOND? Advies nodig?"
"EXPERT DIEREN - Tegenexpert waardebepaling van dieren"
"Artikel 1385 Burgerlijk Wetboek - aansprakelijkheid voor dieren"
 
dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? Ben ik in fout of in recht?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! WAT NU?

GRATIS ADVIES van een advocaat!
Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES van een advocaat!

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?

Krijg je de schade aan je fiets terug? Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen

Ga tijdig langs bij een advocaat, wacht niet tot een probleem escaleert.

GRATIS
ADVIES

 

Hulp nodig bij het beheer van je schadegeval?

 Snel, gemakkelijk en vrijblijvend!

SCHADEHULP