Artikel 1385 Burgerlijk Wetboek - aansprakelijkheid voor dieren

Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek behandelt de aansprakelijkheid voor dieren.

Deze bepaling gaat ervan uit dat de eigenaar (of toezichthouder) van een dier altijd aansprakelijk is.
Met andere woorden, als het gedrag van het dier schade veroorzaakt, is de eigenaar daarvoor aansprakelijk en moet hij de benadeelde partij schadeloosstellen (zelfs al is het dier verdwaald of ontsnapt). Deze regel wordt echter iets afgezwakt wanneer er voor het schadeverwekkende feit verscheidene mogelijke oorzaken zijn.
Hoeveel bedraagt de vergoeding voor mijn LITTEKEN? Esthetische schade
Om aan de aansprakelijkheid te ontkomen, moet de eigenaar of toezichthouder aantonen dat de schade te wijten is aan één van de volgende oorzaken:
  1. een geval van overmacht
  2. de schuld van een derde partij
  3. de fout van het slachtoffer


Voorbeelden uit de rechtspraak:

 

- Een slachtoffer buigt zich door een half geopende deur van een voertuig om de hond van een vriend, die alleen in de wagen zat, te begroeten. Het slachtoffer begaat hier een fout waardoor de eigenaar ontheven wordt van aansprakelijkheid, aangezien deze fout de enige oorzaak van de schade is. Onder de beschreven omstandigheden is de reactie van het dier namelijk normaal en voorspelbaar (Gent, 23 januari 2014, R.G.D.C. 2016, liv. 1, 57).

 

- De toezichthouder van een dier is niet aansprakelijk als een 7-jarig kind door slecht gedrag zelf een reactie van het dier veroorzaakt, als deze reactie niet als abnormaal of onvoorspelbaar kan worden beschouwd. Van een 7-jarig kind mag namelijk worden verwacht dat het voldoende onderscheidingsvermogen heeft om te weten dat het gevaarlijk en onverstandig is om op de rug van een Duitse herder te klimmen. De natuurlijke reactie van dit dier is immers om zich te verdedigen (Burgerlijke 

Rechtbank. Leuven 16 oktober 1996, Bull. ass. 1998, 106).

 

Lees ook:

"GEBETEN DOOR EEN HOND? Advies nodig?"
"EXPERT DIEREN - Tegenexpert waardebepaling van dieren"
"Wie is aansprakelijk als je een ongeval hebt met een dier?"

Stel je vraag aan een advocaat
Uw advocaat bij schade

Wij kunnen u helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...