NATIONALE NUMMERPLAAT EN COMMERCIELE PLATEN. Wat is een nationale plaat? Voorbeeld: UA-23-AAA

Commerciële platen en nationale plaat:

 • Y-AAA-123  PROEFRITTENPLAAT
  PROEFRITTENPLAAT PROEFRITTENKENTEKENPLAAT PROEFRITTENNUMMERPLAAT
 • Z-AAA-123  HANDELAARSPLAAT
  HANDELAARSPLAAT - Z PLAAT
 • V-AAA-123  BEROEPSPLAAT
  BEROEPSPLAAT BEROEPSKENTEKENPLAAT
   

  • UA-23-AAA  NATIONALE PLAAT (ook voor particulieren)NATIONALE PLAAT NATIONALE KENTEKENPLAAT 

NATIONALE KENTEKENPLAAT = voor iedere natuurlijke persoon (particulieren) en rechtspersoon in België.
De plaat kan slechts 1 keer per jaar en per voertuig aan dezelfde titularis worden afgeleverd.
Nationale plaat = de letters "UA" gevolgd door het jaartal waarin de plaat geldig is.
Duur: 20 opeenvolgende dagen
Doel:
- de levering van het voertuig (alsook verplaatsingen met het oog op een overname of reparatie)
- de controle van het voertuig na een herstelling
- het voorrijden van het voertuig voor de technische keuring
- het voorrijden van het voertuig voor het verkrijgen van een individuele goedkeuring
- voor demonstratiedoeleinden waarbij het voertuig aan het publiek getoond wordt (al of niet door de houder van de nationale plaat)
- het testen van een voertuig dat al meer dan 30 jaar in het verkeer gebracht is, door een expert in het kader van een expertise

Samengevat:
- gekoppeld aan een welbepaald voertuig (= specifiek chassisnummer)
- slechts 1 x per jaar en per voertuig aan dezelfde houder (titularis)
- gedurende 20 opeenvolgende kalenderdagen geldig
- de geldigheid vervalt automatisch - niet verlengbaar - niet weer afgeven aan Bpost
- 75 € incl. plaat vooraan en achteraan
- de territorialiteit is beperkt tot België


Aan welke nummerplaat zitten we nu?

kentekenplaat welke nummerplaat vandaag nu plaat nrplaat

Overzicht
Proefrittenplaat (Y nummerplaat) - Handelaarsplaat (Z plaat) - Beroepsplaat (V plaat) - Nationale plaat (UA plaat)

BEROEPSPLAAT NATIONALE PLAAT UA HANDELAARSPLAAT PROEFRITTENPLAAT
* TC: Technische Controle

Welke serie letters NUMMERPLAAT - KENTEKENPLAAT wordt vandaag uitgegeven in België?

Voertuig verkopen