INDICATIEVE TABEL van toepassing in 2022


KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2020
 

INDICATIEVE TABEL 2020 (van toepassing in 2022)

De indicatieve tabel (in België) is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

De lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

De tabel wordt regelmatig bijgewerkt (ongeveer om de 4 jaar) om ze aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud, de inflatie, de sociaaleconomische omstandigheden, de Belgische wetgeving, de beslissingen van rechtbanken, enz.

Wijzigingen van de Indicatieve Tabel 2020

 

De Indicatieve Tabel werd in mei 2021 bijgewerkt (hoewel ze ‘Indicatieve Tabel 2020’ wordt genoemd) 

 

Wat verandert er:


Op het gebied van de kosten:

  • De administratieve kosten (fotokopieën, typen enz.) worden opnieuw geëvalueerd aangezien de forfaitaire vergoeding van € 100 nu op een bedrag tussen de € 50 en € 150 kan worden vastgesteld ‘rekening houdend met de complexiteit van de zaak’.
  • Het bedrag van de kilometervergoeding wordt verhoogd van € 0,33 per gereden km tot € 0,35 per gereden km.
  • De term ‘gebruiksderving van het voertuig’ (= gebruiksderving na het immobiliseren van een voertuig met schade aan het slachtoffer tot gevolg) wordt vervangen door de term ‘vergoeding wegens onbeschikbaarheid’.
     

Op het gebied van specifieke schade:

  • De morele schade voor het verlies van een studiejaar, dat in 2016 voor alle onderwijsvormen op € 3.750,00 werd vastgesteld, wordt tot € 2.500,00 verlaagd voor de lagere en middelbare school. Daarentegen werd het bedrag voor het hoger onderwijs tot € 3.800,00 verhoogd.
     

Op het gebied van de blijvende ongeschiktheid:

  • Het forfaitaire bedrag wordt gezien als de geschikte vergoedingsvorm voor lichte tot matige ongeschiktheid, zonder dat er een graad wordt gepreciseerd. Daarmee wil men het slachtoffer een forfaitair bedrag toekennen ter compensatie van de ongemakken die de blijvende ongeschiktheid in de toekomst nog zal veroorzaken.
  • De auteurs van de Tabel stellen dat de rente de meest geschikte vergoeding is om de schade als gevolg van een aanzienlijke blijvende ongeschiktheid (de term ‘aanzienlijk’ is nieuw) te compenseren, zonder de graad verder te specificeren. De rente moet ervoor zorgen dat het slachtoffer elke maand of elk jaar het bedrag van de uitgaven (medicijnen, prothese enz.) ontvangt waarmee hij/zij in de toekomst zal worden geconfronteerd, bijvoorbeeld het equivalent van zijn/haar gederfde inkomsten. Met andere woorden krijgt het slachtoffer een vergoeding voor één of meer schadeposten door middel van regelmatige betalingen, eventueel geherwaardeerd en geïndexeerd, tot het einde van zijn/haar leven (lichamelijk of lucratief, afhankelijk van het soort vergoeding).
dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

VERKEERSONGEVAL? In fout of in recht?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

De advocaat zoekt uit wie aansprakelijk is.

Een team van advocaten staat klaar om je verder te helpen.

Zij bestuderen gratis
uw dossier


Binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

Ben ik in fout?
GRATIS ADVIES

dagvaarding ongeval in recht advocaat rechtsbijstand gratis advies

EEN DAGVAARDING! Wat doe je best?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Je werd gedagvaard of ontving een pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen?
Een team van advocaten, allen specialist in verkeersrecht, staan klaar om je verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

klik hier voor
GRATIS ADVIES

ongeval met fiets advies lichamelijke schade fietsongeval advocaat

Een FIETSONGEVAL! Wat nu?

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Kan je je schade verhalen? Wat met letselschade en de medische kosten?
Krijg je de schade aan je fiets terug?
Hoe zit het met e-bikes met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering?

Wij zoeken voor je uit wie welke schade zal vergoeden.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

advies advocaat ongeval in recht in fout

advies advocaat ongeval vluchtmisdrijf aanrijding


Een team van advocaten! 
Een specialist ter zake!

GRATIS ADVIES

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Uw advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank:

- adviseren
- bemiddelen
- onderhandelen
- verdedigen
Contacteer ons vrijblijvend, wacht niet tot een probleem escaleert.

klik hier voor
GRATIS ADVIES

5 gifts - BENL