INDICATIEVE TABEL van toepassing in 2024

De gebruikelijke vergoedingen in België van de geleden schade.

INDICATIEVE TABEL 2020 (van toepassing in 2024)

De indicatieve tabel in België is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrederechters en politierechters.

Deze lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van de schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

De tabel wordt regelmatig bijgewerkt, ongeveer om de 4 jaar, om ze aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud, de inflatie, de sociaaleconomische omstandigheden, de Belgische wetgeving, de beslissingen van rechtbanken, enz.

Wijzigingen van de "Indicatieve Tabel 2020"

 

In mei 2021 werd de Indicatieve Tabel bijgewerkt (hoewel ze ‘Indicatieve Tabel 2020’ wordt genoemd) 

 

Wat werd er veranderd:


1. Op het gebied van de kosten:

  • De administratieve kosten (fotokopieën, typen enz.) worden opnieuw geëvalueerd aangezien de forfaitaire vergoeding van € 100 nu op een bedrag tussen de € 50 en € 150 kan worden vastgesteld ‘rekening houdend met de complexiteit van de zaak’.
  • Het bedrag van de kilometervergoeding wordt verhoogd van € 0,33 per gereden km tot € 0,35 per gereden km.
  • De term ‘gebruiksderving van het voertuig’ (= gebruiksderving na het immobiliseren van een voertuig met schade aan het slachtoffer tot gevolg) wordt vervangen door de term ‘vergoeding wegens onbeschikbaarheid’.
     

2. Op het gebied van specifieke schade:

  • De morele schade voor het verlies van een studiejaar, dat in 2016 voor alle onderwijsvormen op € 3.750,00 werd vastgesteld, wordt tot € 2.500,00 verlaagd voor de lagere en middelbare school. Daarentegen werd het bedrag voor het hoger onderwijs tot € 3.800,00 verhoogd.
     

3. Op het gebied van de blijvende ongeschiktheid:

  • Het forfaitaire bedrag wordt gezien als de geschikte vergoedingsvorm voor lichte tot matige ongeschiktheid, zonder dat er een graad wordt gepreciseerd. Daarmee wil men het slachtoffer een forfaitair bedrag toekennen ter compensatie van de ongemakken die de blijvende ongeschiktheid in de toekomst nog zal veroorzaken.
  • De auteurs van de Tabel stellen dat de rente de meest geschikte vergoeding is om de schade als gevolg van een aanzienlijke blijvende ongeschiktheid (de term ‘aanzienlijk’ is nieuw) te compenseren, zonder de graad verder te specificeren. De rente moet ervoor zorgen dat het slachtoffer elke maand of elk jaar het bedrag van de uitgaven (medicijnen, prothese enz.) ontvangt waarmee hij/zij in de toekomst zal worden geconfronteerd, bijvoorbeeld het equivalent van zijn/haar gederfde inkomsten. Met andere woorden krijgt het slachtoffer een vergoeding voor één of meer schadeposten door middel van regelmatige betalingen, eventueel geherwaardeerd en geïndexeerd, tot het einde van zijn/haar leven (lichamelijk of lucratief, afhankelijk van het soort vergoeding).

Overzicht VERGOEDINGEN LETSELSCHADE Vergoeding PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEIDVergoeding BLIJVENDE SCHADEVergoeding ESTHETISCHE SCHADE (LITTEKEN)

INDICATIEVE TABEL in pdf: leidraad voor BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING
 

Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2023: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco MEDISCH ATTEST in pdf downloadenHoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)