Kan ik mijn verzekeringspremie ook maandelijks of driemaandelijks betalen?

U kunt uw premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen.
Als u uw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren.
Om via domiciliëring te betalen moet u een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij de verzekeringsaanvragen.

Pagina's

Abonneren op Schadeweb RSS