EXPERT OP EEN EXPERTISE? WELKE ROL HEEFT DE EXPERT?

Een verzekeringsexpert treedt op in naam van de verzekeringsmaatschappij om uw schade te beoordelen en indien mogelijk de oorzaak ervan te bepalen. Hiervoor stelt de expert een expertiseverslag op waarin de geleden schade en de toegepaste bedragen opgesomd worden.

De expert zal u de berekeningsmethodes duidelijk uitleggen en u vragen om het "PV van minnelijke schatting" te ondertekenen.

Bij enige twijfel aarzel dan niet om de expert om uitleg te vragen. Hij neemt graag alle informatie met u door.

Bovendien kan de expert u, eventueel in samenwerking met uw verzekeringsmakelaar, technisch advies geven en de toekomstige stappen van uw dossier toelichten.


Op basis van het expertiseverslag neemt de verzekeringsmaatschappij: 
  - 
een standpunt in over de dekking van de schade
  stellen zij het exacte bedrag van een eventuele vergoeding vast.


Breng geen wijzigingen aan de beschadigde goederen als dit het bepalen van de oorzaken van het schadegeval en van de omvang van de schade zou hinderen.

Om de afhandeling van jouw dossier te versnellen,
verzamel je best de volgende documenten:

  • het bewijs van de dringende kosten die je moest maken
  • een inventaris van de beschadigde of verloren goederen, bij voorkeur met foto's
  • een schatting van de schade, eventueel op basis van offertes om de beschadigde goederen te herstellen of te vervangen
  • aankoopfacturen van de beschadigde (of gestolen) goederen

Voor meer uitleg en advies over het voorbereiden van de expertise:


Heb je een vraag over een TEGENEXPERTISE?

Stel ze hier

INFO OVER EEN TEGENEXPERT

Je kan altijd op ons rekenen!

Contacteer vrijblijvend
een tegenexpert