EXPERT OP EEN EXPERTISE? WELKE ROL HEEFT DE EXPERT?

Een verzekeringsexpert treedt op in naam van de verzekeringsmaatschappij om uw schade te beoordelen en indien mogelijk de oorzaak ervan te bepalen. Hiervoor stelt de expert een expertiseverslag op waarin de geleden schade en de toegepaste bedragen opgesomd worden.

De expert zal u de berekeningsmethodes duidelijk uitleggen en u vragen om het "PV van minnelijke schatting" te ondertekenen.

Bij enige twijfel aarzel dan niet om de expert om uitleg te vragen. Hij neemt graag alle informatie met u door.

Bovendien kan de expert u, eventueel in samenwerking met uw verzekeringsmakelaar, technisch advies geven en de toekomstige stappen van uw dossier toelichten.

Op basis van het expertiseverslag neemt de verzekeringsmaatschappij een standpunt in over de dekking van de schade en stellen zij het exacte bedrag van een eventuele vergoeding vast.

Breng geen wijzigingen aan de beschadigde goederen als dit het bepalen van de oorzaken van het schadegeval en van de omvang van de schade zou hinderen.

Om de afhandeling van jouw dossier te versnellen, verzamel je best de volgende documenten:

  • het bewijs van de dringende kosten die je moest maken;

  • een inventaris van de beschadigde of verloren goederen, bij voorkeur met foto’s;

  • een schatting van de schade, eventueel op basis van offertes om de beschadigde goederen te herstellen of te vervangen;

  • aankoopfacturen van de beschadigde (of gestolen) goederen

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Voor meer uitleg en advies over het voorbereiden van de expertise:

 

WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT

 

 

Hulp nodig bij het beheer van je schadegeval?

 Snel, gemakkelijk en vrijblijvend!

SCHADEHULP