EXPERTISEVERSLAG - opdracht van de EXPERT? EXPERTISERAPPORT? SCHATTINGSVERSLAG?

Opdracht van de expert

De expert zal samen met jou de omvang van schade ramen voor rekening van je verzekeraar. Indien iets niet duidelijk mocht zijn, aarzel niet om uitleg te vragen.

Los van het ‘technisch’ expertiserapport dat hij opstelt in opdracht van je verzekeraar (omstandigheden van de schade, identificatie/beschrijving van de schade, …), zal de expert, indien hij over de nodige elementen beschikt, een schattingsverslag opstellen met de verschillende schadeposten en de navenante bedragen. Je krijgt een kopie (geschreven of digitaal).

Hij zal je vragen om dit schattingsverslag te ondertekenen. Je hebt enige bedenktijd. Dit laat je in het bijzonder toe om jouw verzekeraar of tussenpersoon te raadplegen voor bijkomende inlichtingen.

Mocht je het niet eens zijn met de bevindingen of berekeningen van de expert, dan kan je een TEGENEXPERTISE aanvragen.

Bepaling van de schadevergoeding

De verzekeringsonderneming zal op basis van het technisch expertiserapport en het schattingsverslag, volgens de voorwaarden van je verzekeringscontract, het definitieve bedrag van de vergoeding bepalen.

expert tegenexpert tegenexpertise expertise niet akkoord bemiddelaar bemiddeling

Stel je vraag, we zijn online!

Aanstelling van een privé-expert / eigen expert / TEGENEXPERT
 

WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT

 

 

 

Hulp nodig bij het beheer van je schadegeval?

 Snel, gemakkelijk en vrijblijvend!

SCHADEHULP