Welke dekkingen vinden we terug in de brandverzekering?

Brandverzekering / woningverzekering

De inhoud van een brandverzekering is grotendeels wettelijk gekaderd. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven daarboven een heel aantal extra dekkingen.

  • Basisdekkingen of basiswaarborgen (welke gevaren gedekt zijn in de brandverzekering)
  • aanvullende dekkingen (die niet rechtstreeks de schade vergoeden maar wel de andere kosten de komen kijken bij schade)
  • extra dekkingen (waarvan je zelf kiest of je ze neemt of niet)

Wij hebben het hier uitsluitend over de brandverzekering voor woningen, handelspanden en KMO's. Werven, grote bedrijven of instellingen vallen onder de zogenoemde "speciale risico's". Het gaat dan om maatwerk, met voorwaarden in functie van de specifieke noden van de klant.

1. De basisdekkingen

De wet bepaalt een minimale dekking. Nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen gaan verder. In de tabel hieronder lees je welke basisdekkingen je mag verwachten van je brandverzekering

BASISDEKKINGEN VOORBEELDEN

brand, ontploffing, implosie

 

Een oude TV implodeert en veroorzaakt een brand.
Een brandende kaars valt om en de gordijnen vatten vuur waardoor de hele woning afbrandt.

aanbotsen door een dier, een voertuig, luchtvaartuig

Een auto mist zijn bocht en rijdt tegen de gevel.
Een vliegtuigje crasht tegen het dak.

blikseminslag Een rechtstreekse blikseminslag blaast een deel van de gevel weg.
aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme) Een rumoerige betoging passeert langs je woning en richt vernielingen aan.
Een terroristische aanslag treft je woning.
storm en hagel Dakpannen waaien van het dak.
Hagel heeft de dakkoepel stuk geslagen.
sneeuw- en ijsdruk op daken De dakgoot begeeft het onder een pak sneeuw.
natuurrampen De naburige rivier is overstroomd en het hele huis staat 30cm onder water.
Door een aardbeving zijn er scheuren in de achtergevel en is het dak van de veranda ingestort.
inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen Door overspanning is je TV stuk en de diepvries defect met als gevolg dat alle eten erin slecht is geworden.
vallen van een boom op het gebouw De boom in uw voortuin valt tegen de garagepoort.
rook- en roetschade Uw 5-jarig zoontje speelt met vuur waardoor het plafond helemaal zwart ziet.
waterschade door breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten
(op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn)
De wasmachine is defect en helemaal leeggelopen waardoor het parket in de woonkamer krom getrokken is. 
Een waterleiding lekt en heeft een vochtplek veroorzaakt.
glasbreuk Je botst tijdens het stofzuigen tegen de LCD-televisie,
waardoor het scherm barst. Deze dekking geldt doorgaans ook voor keramische kookplaten, beschadigde zonnepannelen,...
schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak
(soms geldt deze dekking alleen als de verzekerde ook koos om zich te verzekeren tegen diefstal)
Een inbreker probeerde binnen te geraken en heeft het schrijnwerk aan de achterdeur verwrongen met een koevoet.
stookolieschade
(sommige verzekeringen dekken deelst de saneringskosten van de grondvervuilig die de weggevloeide olie heeft veroorzaakt)
De stookolietank lekt en heeft schade aan de verzekerde goederen aangericht.

brandverzekering woningverzekering


brandverzekering huurder

2. De aanvullende dekkingen
De aanvullende dekkingen van de brandverzekering vergoeden niet rechtstreeks de schade zelf, maar wel de andere kosten die komen kijken bij schade.

AANVULLENDE DEKKINGEN       VOORBEELDEN
kosten om te voorkomen dat er nog meer schade zou zijn Je laat een zeil spannen over het dak dat door een storm gedeeltelijk open ligt, om waterinsijpeling te vermijden. Om zeker te zijn dat wat je van plan bent, gedekt is, neem je best contact op met uw brandverzekeraar.
kosten om bij dreigend gevaar schade te voorkomen Er is een gasgeur en je neemt dringende maatregelen om een ontploffing te voorkomen, zoals het oproepen van een vakman om het lek op te sporen en te verhelpen.
kosten om uw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan uw woning Na een brand is de woning onbewoonbaar maar je hebt nog enkele meubels kunnen redden. Die moet je tijdelijk opslaan.
sloopkosten en transportkosten van het puin Vooraleer je je huis opnieuw kan bouwen of herstellen, is er vaak veel puin dat geruimd moet worden als er een ernstige brand heeft gewoed.
kosten van de huisvesting wanneer je woning onbewoonbaar is door een schadegeval Als je woning onbewoonbaar is door het schadegeval, kan je elders overnachten, bijvoorbeeld in een hotel. De bedragen kunnen erg verschillen van verzekering tot verzekering. Kijk het na in de algemene voorwaarden.
het "verhaal van derden", omdat je aansprakelijk kan zijn voor materiële schade bij anderen Een brandverzekering beschermt je tegen het "verhaal van derden" of van huurders wanneer je zelf aansprakelijk bent voor het schadegeval.
Bijvoorbeeld bij een overslaande brand, of een lek in een gemene muur door een breuk in één van uw leidingen. Het "verhaal van derden" dekt enkel de materiële schade.
BA Gebouw
(de burgerlijke aansprakelijkheid die je hebt als "bewaarder" van uw woning)
Een losliggende dakpan komt terecht op de auto van de buren.
De dekking "BA Gebouw" staat in voor de materiële en nagenoeg altijd ook de lichamelijke schade aan anderen.


3. De dekkingen die je zelf kiest

Er zijn ook extra dekkingen mogelijk.

  • De belangrijkste is de dekking tegen inbraak (en meestal ook tegen vandalisme). De dekking "diefstal".

Wanneer je voor deze dekking kiest, is de schade aan de woning en inboedel door vandalisme of een (poging tot) inbraak gedekt, en krijg je een vergoeding voor de zaken die gestolen zijn.

  • Veel verzekeringsmaatschappijen bieden als optie ook een dekking aan die bovenop de schadevergoeding enkele percenten (bijvoorbeeld 10%) extra vergoedt voor zogenaamde "indirecte" of "onrechtstreekse" verliezen. Die verwijzen naar de telefoonkosten, portkosten, de administratieve rompslomp, die de verzekerde kan oplopen door een schadegeval.

brandverzekering woningverzekering


brandverzekering huurder


kalkaanslag koffiemachine

 
WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT

 

 

PRIJS BRANDVERZEKERING?
Hoeveel kost een woningverzekering of verzekering voor mijn appartement?

prijs brandverzekering woningverzekering premie tarief goedkoop