Weigering arbeidsongeval? Te laag percentage arbeidsongeschiktheid?

Verzekeraars weigeren recordaantal arbeidsongevallen te vergoeden.

2.500 werknemers per jaar in de problemen door onterechte weigeringen!

De verzekeraars hebben een recordaantal arbeidsongevallen geweigerd, zo blijkt uit de jaarcijfers van Fedris, de overheidsdienst die daarop toekijkt.
In totaal weigerden ze 12,7 % in het jaar 2015. In het jaar 1985 waren het er nog maar 2,2 %.

Verzekeringsmaatschappijen sturen soms een brief met een afwijzing in moeilijke bewoordingen, denkend dat het slachtoffer toch de wet niet kent, en dus niet zal durven te protesteren. Zo zijn ongevallen op de weg van of naar het werk gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, maar toch worden die soms geweigerd. Ook een gebrek aan bewijs is vaak een reden tot weigering, terwijl de verzekeraars niet eens vragen om een medisch attest. Sommige beslissingen worden binnen de week genomen, veel te snel dus.

Verzekeringsmaatschappijen weigeren ook al eens om wespensteken te erkennen, zelfs bij een postbode op zijn ronde. 
En dan is er nog de aanslepende discussie over brillen: die zijn erkend als prothese, tot grote wrevel van de verzekeraars, want zij moeten de schade eraan dekken. Dat proberen ze te ontlopen door te zeggen dat het slachtoffer de bril niet op de neus had toe hij brak... totaal onterecht!

Na een arbeidsongeval stelt de raadsdokter van de arbeidsongevallenverzekeraar een te laag percentage arbeidsongeschiktheid bij u vast? 

Heeft u de juiste "RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN" onderschreven?

rechtsbijstand

Wees voorbereid en onderschrijf nu een verzekering "Rechtsbijstand" voor eventuele geschillen met een "verzekeraar arbeidsongevallen" in de toekomst aan een jaarpremie van 47 EUR.

De verzekeraar rechtsbijstand, zijnde DAS, verleent ook bijstand bij een contractueel geschil met verzekeraars met uitzondering van de verzekeraar brand (zie optionele waarborg) en de verzekeraar voertuig (zie optionele waarborg).

Nog andere voorbeelden van geschillen aangaande verzekeringscontracten:

  • de verzekeraar "persoonlijke ongevallen" keert een te laag bedrag uit
  • de reisannulatie verzekeraar weigert tussenkomst en verwijst naar een dubbelzinnige interpretatie van de uitsluitingen
  • de hospitalisatieverzekaar weigert tussenkomst wegens verzwijging van elementen bij het invullen van de vragenlijst bij onderschrijving van de polis

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND berekenen?

Meer info

ONLINE SIMULATIE
TARIEF RECHTSBIJSTAND
KLIK HIER


Carfixer