Weigering arbeidsongeval? Te laag percentage arbeidsongeschiktheid?

Verzekeraars weigeren recordaantal arbeidsongevallen te vergoeden.

2.500 werknemers per jaar in de problemen door onterechte weigeringen!

De verzekeraars hebben een recordaantal arbeidsongevallen geweigerd, zo blijkt uit de jaarcijfers van Fedris, de overheidsdienst die daarop toekijkt.
In totaal weigerden ze 12,7 % in het jaar 2015. In het jaar 1985 waren het er nog maar 2,2 %.

Verzekeringsmaatschappijen sturen soms een brief met een afwijzing in moeilijke bewoordingen, denkend dat het slachtoffer toch de wet niet kent, en dus niet zal durven te protesteren. Zo zijn ongevallen op de weg van of naar het werk gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, maar toch worden die soms geweigerd. Ook een gebrek aan bewijs is vaak een reden tot weigering, terwijl de verzekeraars niet eens vragen om een medisch attest. Sommige beslissingen worden binnen de week genomen, veel te snel dus.

Verzekeringsmaatschappijen weigeren ook al eens om wespensteken te erkennen, zelfs bij een postbode op zijn ronde. 
En dan is er nog de aanslepende discussie over brillen: die zijn erkend als prothese, tot grote wrevel van de verzekeraars, want zij moeten de schade eraan dekken. Dat proberen ze te ontlopen door te zeggen dat het slachtoffer de bril niet op de neus had toe hij brak... totaal onterecht!

Na een arbeidsongeval stelt de raadsdokter van de arbeidsongevallenverzekeraar een te laag percentage arbeidsongeschiktheid bij u vast? 
 


UW EIGEN RAADSDOKTER?
Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter

Lees ook de artikels:

"De persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?