Uw expert

expert tegenexpert auto-expert tegenexpertise brandexpert privé-expert
Uw auto-expert (tegenexpert)
Uw brandexpert (tegenexpert)
Uw juwelenexpert (tegenexpert)
Uw bouwexpert (technisch raadgever)

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Graag meer info

 
tegenexpert auto
Niet akkoord met de auto-expert van de verzekeringsmaatschappij?
Voorgesteld bedrag voor de herstellingskosten is te laag?
Of in geval van een totaal verlies, niet akkoord met de waarde voor ongeval bepaald door de expert van de verzekeringsmaatschappij?
Doe beroep op een tegenexpert, uw eigen auto-expert.

De verschillende vormen van totaal verlies:
 

1 . Technisch totaal verlies:

Wanneer:

- structuur van het voertuig grotendeels vervormd is

- voertuig in verschillende stukken uiteengevallen is

- voertuig door brand volledig vernield is

- voertuig enige tijd in het water verbleven is

(op basis van de regels van de technische keuring 
en de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen UPEX).

 

2 . Economisch totaal verlies:

Wanneer:

de herstellingskosten de aangenomen waarde of de werkelijk waarde,
(naargelang de van toepassing zijnde wijze van schadeloosstelling)
na aftrek van de waarde van het wrak, bereiken.

Er wordt rekening gehouden met:
- BTW
- BIV (Belasting op inverkeerstelling)
- kosten voor de inschrijving van het voertuig.
 
Graag meer info over AUTO EXPERT

Uitvoeren van expertise of waardebepaling, taxatie, advies aankoop van:
 • personenwagens, bestelwagens
 • motorfietsen, bromfietsen, fietsen
 • vrachtwagens, lichte vrachtwagens, trekkers, opleggers, aanhangwagens
 • autocars, bussen
 • landbouwvoertuigen, tractors
 • rallywagens en racevoertuigen
 • oldtimers en classic cars
 • motorhomes en caravans
  gebruiksderving auto wagen vergoeding derving lichte vracht fiets mobilhome schade ongeval
  Lees meer
  gebruiksderving

Lees ook de artikels:
"Mijn voertuig totaal verlies na een ongeval?"
"Schade & artikel 1382 Burgerlijk Wetboek"
"Schade door putten in het wegdek"
"Verkeersongeval? Belangrijke tips bij het invullen van het aanrijdingsformulier!"
"Leidraad voor de raming van uw schade: Indicatieve tabel"
"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"
"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?

  
In het kader van uw brandpolis of rechtsbijstandsverzekering kan u in bepaalde gevallen beroep doen op een privé-deskundige (eigen expert) die u zal bijstaan om uw schadeclaim samen te stellen.
De waarde van de goederen en de schade worden vastgesteld bij expertise.
De expert (of inspecteur van de verzekeringsmaatschappij) aangesteld door uw brandverzekering zal in dit geval samen met uw eigen expert een expertise uitvoeren om de dekking in het kader van uw polis na te gaan en de schade te begroten.
 • brand en aanverwante risico's (ontploffing en implosie, blikseminslag, rook of roet, aanraking door voertuigen of luchtvaartuigen, aanrijdingsschade gebouw, poorten, omheining, het elektriciteitsrisico, vandalisme, de materiële beschadigingen aan het gebouw bij diefstal, schade ten gevolge van arbeidsconflicten, schade door temperatuurwijziging in een koeltoestel,...)
 • storm en hagel
 • sneeuw en ijsdruk
 • waterschade
 • glasbreuk (of condens in de ruit)
 • BA Gebouw
 • diefstal
 • natuurrampen
 • onrechtstreekse verliezen
 • bedrijfsschade
 • verhaal van derden

U WENST EEN TEGENEXPERTISE - KLIK HIER EN WIJ NEMEN SPOEDIG CONTACT OP MET U!

Lek in een leiding? En nu?

Meer info

Lekzoekbedrijf nodig?

 

Lees ook de artikels:
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"Professionele schoonmaak na schade (brandschade, waterschade,...)"
"Vrijstelling in BA Familiale, Brand en andere gevaren"
"Preventietips tegen inbraak in uw woning"
"WATERSCHADE - Tips om waterschade te voorkomen"
"Burenhinder? Foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 B.W."

Nieuwe wet vanaf 01/09/2021: Bovenmatige burenhinder
artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek

"ABEX index - brandverzekering"
"Waar loert het gevaar voor brand?"
"BRAND - preventie tegen brand"

 

Gespecialiseerd in het onderzoek en de waardebepaling van kunst en antiek.

Taxatierapporten, expertiseverslagen, waarde-attesten

 • juwelen
 • antiek en schilderijen
 • collectie kunstvoorwerpen
 • kostbaarheden
 • verzamelobjecten
 • restauraties
 

 

Een bouwexpert kan u op technisch vlak bijstaan
en uw belangen verdedigen.

Advies van een technisch raadsman inzake:

 • stabiliteit en funderingstechnieken
 • bouwgeschillen (bouwgebreken), slecht uitgevoerde werkzaamheden (niet volgens de regels van de kunst, slecht vakmanschap)
 • gebreken bij oplevering
 • hellende daken en platte daken
 • metselwerk
 • betonbouw
 • houtbouw
 • schrijnwerkerij
 • sanitaire installaties
 • vocht en condensatie
 • vloerbekledingen, dekvloeren, chape (verzakking van de vloer)
 • scheuren in gevel, barsten in de muren (zettingen, scheuren, verzakkingen)
 • plaatsbeschrijvingen, schattingen
   

zie ook de artikels:

"De tienjarige aansprakelijkheid"
"
Schade & artikel 1382 Burgerlijk Wetboek"
"BOUWEN - Voorlopige oplevering en definitieve oplevering"
"Burenhinder? Foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 B.W."
"Bouwen of verbouwen: Alle Bouwplaatsrisico's ABR"

 

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Graag meer info