Schade door een fout van poetshulp / huishoudhulp

U heeft in uw woning schade geleden door een fout of onvoorzichtigheid van uw poetshulp? Zijnde beschadiging, krassen, vlekken,...

poetsvrouw poetshulp huishoudhulp poetsbureau schade krassen vlekken
Voorbeeld: huishoudhulp heeft de ruiten beschadigd door ze schoon te maken met een te harde spons wat krassen veroorzaakt heeft.

Normaal gezien heeft het poetsbureau een polis BA Onderneming (Burgerlijke Aansprakelijkheid) onderschreven.
Indien de aansprakelijkheid van de poetshulp aangetoond kan worden (bewijs van fout, schade en oorzakelijk verband tussen deze schade en de fout), zal de verzekeringsmaatschappij van het poetsbedrijf tussenkomst verlenen met aftrek van een vrijstelling (in de meeste gevallen is dit voorzien in het verzekeringscontract van het poetsbedrijf).

Indien de verzekeringsmaatschappij u een schadevergoeding voorstelt,
zal zij een contractuele vrijstelling in mindering brengen.
Het poetsbedrijf dient de vrijstelling aan u te betalen.

De kans is groot dat het schoonmaakbedrijf in de overeenkomst die zij met u hebben afgesloten, vermeld heeft dat de contractuele vrijstelling voorzien in haar verzekeringscontract BA Onderneming, te uwen laste blijft. Dit kan 125 EUR of 250 EUR of zelfs 650 EUR zijn of een percentage van het schadebedrag. Kijk na in de door u ondertekende overeenkomst met het poetsbedrijf wat er bepaald werd. Gezien u de overeenkomst ondertekend heeft, werd dit door u ook aanvaard. 

Afhankelijk van het schadebedrag zal de verzekeringsmaatschappij een expert of inspecteur gelasten om de schade te begroten en de omstandigheden na te gaan (of de aansprakelijkheid van de poetshulp betrokken is).

Kijk na of uw rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomst verleent om u tijdens de expertise te laten bijstaan door een TEGENEXPERT.