RECHTSBIJSTAND NA BRAND - WATERSCHADE - STORM - DIEFSTAL? Betwisting met eigen brandverzekering? SCHADEVERGOEDING TE LAAG?

De meeste autobezitters hebben naast hun verplichte B.A.-verzekering ook een polis rechtsbijstand Auto.
Hoewel de kostprijs van een onroerend goed zich op een heel wat hoger niveau situeert dan de gemiddelde prijs van een wagen, onderschrijven de meeste huiseigenaars echter geen rechtsbijstandspolis na Brand.
Nochtans zijn er met een brandschade aan de eigen woning vaak duizenden euro’s gemoeid.

De verzekerde waant zich veilig, tot de verzekeraar weigert met geld over de brug te komen.

Niet alleen kunnen er problemen rijzen na een brand, ook de aanverwante risico’s als diefstal, waterschade en stormschade kunnen voor een betwisting zorgen met de eigen brandverzekeraar.

De "rechtsbijstand na Brand" is bedoeld om een bescherming te bieden aan de verzekerde bij problemen in het kader van zijn globale woningpolis (brandpolis).

 

De meeste betwistingen hebben betrekking op de eigenlijke schaderaming.

De aangesproken eigen brandverzekeraar zal in de eerste plaats trachten zijn eigen belangen te verdedigen door de schade zo laag mogelijk te begroten. 

De eigenaar aanvaardt vaak de vergoeding van zijn verzekeraar tegen beter weten in.
Is de schade van enige omvang, dan heeft de eigenaar immers nog voldoende andere zorgen aan het hoofd.
De afwikkeling van een brand is een zaak van deskundigen.

Voor de leek is het vaak ondoenbaar een juiste kijk op de omvang van de schade te krijgen.

U denkt misschien een redelijk voorstel gekregen te hebben maar stelt later pas vast dat de raming onvoldoende begroot werd.

 

WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT