Ongeval in recht. Moet ik mijn auto laten herstellen? Moet de BTW ook betaald worden?

Omstandigheden:
ONGEVAL IN RECHT

Moet ik mijn auto laten herstellen? Moet ik een herstellingsfactuur voorleggen?
NEEN, een herstelling van het voertuig is niet verplicht.

Vergoeding:
Hoofdsom volgens expertise
+ BTW*

*Recht op vergoeding van de BTW indien je geen recht hebt op aftrek van de BTW.

Je hebt als slachtoffer van schade die door een ander is veroorzaakt recht op het bedrag dat nodig is om je auto te laten herstellen, ongeacht of je dat ook effectief doet. Daarbij hoort ook de btw.

Niets belet echter dat je als slachtoffer van een ongeval blijft rijden in een auto met een kras of een deuk en dat je de schadevergoeding, die bepaald is op grond van de expertise, in je zak steekt, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

Je bent dus niet verplicht je voertuig te laten herstellen.
Het staat je zelfs vrij het in zijn huidige staat te verkopen en voor het overige naar goeddunken te beschikken over de door de verzekering toegekende vergoeding.

OPGELET: als het gaat om een "eigen schade" of omniumverzekering, dan mag het contract bepalen dat de BTW alleen vergoed wordt als je inderdaad tot herstelling bent overgegaan en op vertoon van de herstellingsfactuur. Lees er je polis op na of doe navraag bij je verzekeraar.

 

tegenexpert auto niet akkoord voorstel expert tegenexpertise totaal verlies

Niet akkoord met het voorstel auto expert?

Kies uw eigen onafhankelijke expert die uw belangen zal verdedigen!

U heeft vrije keuze van expert en de expert wordt betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar

De expert schat de "waarde voor ongeval" van mijn voertuig veel te laag in.

info over
TEGENEXPERT

tegenexpert niet akkoord voorstel tegenexpertise auto-expert

Niet akkoord met herstellingsbedrag voorgesteld door de expert?

Doe beroep op een eigen auto-expert die uw belangen zal verdedigen!
Vrije keuze van expert, betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar

Met het voorstel van de auto-expert kan ik mijn voertuig niet laten herstellen. 

info over
TEGENEXPERT

herstelling niet goed bumper nieuw tweedehands onderdelen stukken tegenexpertise tegenexpertIs mijn auto goed hersteld?

Werd er een nieuwe bumper geplaatst? Niet tevreden over het lakwerk?

Laat u bijstaan door een eigen onafhankelijke expert.

U kan een controle-expertise laten uitvoeren indien de herstelling van uw wagen niet conform het expertiseverslag zou zijn.

info over
TEGENEXPERT

auto expert tegenexpert tegenexpertise auto auto-expert niet akkoord te laag

Bent u op zoek naar uw eigen auto-expert?

Waardebepaling auto's, vrachtwagens, oldtimers?

"Waarde voor ongeval" bepalen na een totaal verlies.
Niet akkoord met voorstel herstellingsbedrag van de auto-expert?
Controle van de herstelling?
Motorschade? Binnen of buiten de termijn van de garantie van de constructeur of verkoper van uw auto?

info over
TEGENEXPERT

 

Heeft u schade aan uw voertuig?
 

De verzekeringsmaatschappij stelt een auto-expert aan.

U bent niet akkoord met de bevindingen of het voorstel van de expert van de verzekeringsmaatschappij?

In dit geval kan u altijd een eigen onafhankelijke expert aanstellen, die uw belangen zal verdedigen! 
Uw expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw verzekeringspolis.

  • Niet akkoord met het door de expert vastgestelde schadebedrag? Het voertuig kan niet hersteld worden met de voorgestelde vergoeding door de expert. 

  • Totaal verlies: voorstel van de expert is te laag? "Waarde voor ongeval" is veel hoger?

  • U bent van mening dat een herstelling mogelijk is terwijl het voor de expert een TOTAAL VERLIES is?

  • Er is geen akkoord met uw expert ?

  • Via uw rechtsbijstand hebt u vrij keuze van tegenexpert om een tegenexpertise uit te voeren.

Kies voor een onafhankelijke auto-expert met specialisatie in:

TEGENEXPERTISE
VERDEDIGING
WAARDEBEPALINGEN VAN AUTO'S, LICHTE VRACHTWAGENS, VRACHTWAGENS
WAARDEBEPALINGEN VAN OLDTIMERS EN SPECIAL CARS
CONTROLE VOOR DE HERSTELLING EN NA DE HERSTELLING

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.


Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Meer info

 

 

 

ADVERTEREN OP SCHADEWEB.BE