ONGEVAL op weg naar het werk? Arbeidsongeval? Woon-werkverkeer: welke verzekering?

Ongeval op weg naar het werk = arbeidsongeval?

Een arbeidsongevallenverzekeraar komt tussen bij zowel arbeidsongevallen als arbeidswegongevallen.
Arbeidsongevallen zijn ongevallen die gebeuren op de werkplek, tijdens de uitoefening van uw functie. Arbeidswegongevallen zijn ongevallen die gebeuren op de normale weg van uw verblijfplaats naar uw werk of omgekeerd.

De normale weg is niet noodzakelijk het kortste traject tussen uw woning en uw werk, maar het meest verantwoord traject.
Een omweg langs de bakker kan ook, zolang de omweg in verhouding blijft met de totale tijdsduur.

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Wat moet ik doen bij een verkeersongeval op weg naar het werk?

Als u dringende medische hulp kreeg: bewaar alle medische attesten, maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en maak een overzicht van alle kosten.

Neem daarna zo snel mogelijk contact op met uw werkgever en vraagt hem om aangifte te doen bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar.
Indien uw werkgever dat weigert, kunt u contact opnemen met Fedris.

In de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunt u lezen hoeveel tijd u en uw werkgever hebben om het arbeidsongeval aan te geven.
Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is dat 8 dagen, en bij een dodelijk ongeval 24 uur. Als u over een medisch getuigschrift beschikt, voegt u dat attest bij de aangifte.
De maatschappij heeft het recht op toezicht op de behandeling en kan een arts aanstellen die het medisch dossier zal opvolgen.

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering bij een ongeval woon-werkverkeer?

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt enkel uw lichamelijke schade. De materiële schade aan uw auto en de schade aan de tegenpartij komen dus nooit in aanmerking voor een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering.

Voor de overige schade hangt het ervan af of u al dan niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Voor de materiële en lichamelijke schade die u aan een tegenpartij hebt veroorzaakt, doet u een beroep op uw eigen BA-autoverzekering.

Voor de schade aan uw eigen wagen, kunt u in de eerste plaats terecht bij uw omniumverzekering om de schade aan uw auto vergoeden. Zonder omniumverzekering moet u aankloppen bij de BA-autoverzekering van de tegenpartij, als die aansprakelijk is. Uw waarborg Rechtsbijstand kan u helpen om uw rechten te verdedigen. Als u geen omniumverzekering heeft, en er bovendien geen aansprakelijke tegenpartij is, zijn alle herstelkosten voor uw eigen rekening.

Was het geen arbeidsongeval en hebt u een bestuurdersverzekering, dan krijgt u een vergoeding voor uw lichamelijke schade als bestuurder.

Deze tabel vat samen welke verzekering wanneer tussenkomt:

 

U bent aansprakelijk

Tegenpartij is aansprakelijk

Schade tegenpartij

Uw BA-autoverzekering

Omnium tegenpartij

Eigen materiële schade

Omniumverzekering

BA-autoverzekering tegenpartij

Uw lichamelijke schade (arbeidsongeval)

Arbeidsongevallenverzekering (voor medische kosten: terugbetaling conform riziv-barema), eventueel aanvullend bestuurdersverzekering voor wat de arbeidsongevallenverzekeraar niet vergoedt.

Arbeidsongevallenverzekering (voor medische kosten: terugbetaling conform riziv-barema), eventueel aanvullend bestuurdersverzekering voor wat de arbeidsongevallenverzekeraar niet vergoedt.

Uw lichamelijke schade
(geen arbeidsongeval)

Bestuurdersverzekering, geen arbeidsongevallenverzekering.

- Zonder bestuurdersverzekering, enkel tussenkomst ziekenfonds.

Bestuurdersverzekering, geen arbeidsongevallenverzekering.

- Zonder bestuurdersverzekering, tussenkomst ziekenfonds en BA-autoverzekering tegenpartij.

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Hoe vergoedt de arbeidsongevallenverzekering bij een verkeersongeval?

Zowel uw lichamelijke schade, medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid als een overlijden zal (zullen) vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Een overzicht:

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Dagvergoeding = 90% van gemiddeld dagbedrag basisloon

Medische kosten, ziekenhuisfacturen, doktersrekeningen, apothekersnota's, kinesitherapie … conform het riziv-barema en op basis van originele documenten

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Jaarlijkse vergoeding die rekening houdt met de graad van ongeschiktheid

Bij overlijden

Begrafeniskosten: 30 x het gemiddelde dagloon.

Lijfrente voor echtgenoot of samenwonende partner (voorwaarde: notariële akte): 30% van basisloon

Tijdelijke rente voor kinderen: 15 of 20% van basisloon, tot 18 jaar of zolang ze recht hebben op kinderbijslag (tot maximum 25 jaar)

Tijdelijke rente ook mogelijk voor ouders, kleinkinderen, broers, zusters, mits voldaan aan specifieke voorwaarden. Zie daarvoor de algemene voorwaarden van de arbeidsongevallenverzekering

Meer informatie over de vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekering vindt u op de website van Fedris.

Ter info: bij een arbeidsongeval komt het ziekenfonds niet als eerste tussen. U moet dus alle originele documenten rechtstreeks sturen naar uw arbeidsongevallenverzekeraar.

Speelt het een rol of het verkeersongeval gebeurde met een bedrijfswagen?

Neen! Het is enkel belangrijk of het om een professionele verplaatsing ging, of dat u de bedrijfswagen in uw vrije tijd gebruikte. 

→  Bij een professioneel ongeval, dus bij woon-werkverkeer of een verplaatsing in opdracht van uw werk,
     vergoedt de arbeidsongevallenverzekering uw lichamelijke letsels.
→  Bij privégebruik kunt u voor uw lichamelijke schade terecht bij uw bestuurdersverzekering, als u die hebt afgesloten.

Sommige werkgevers sluiten ook een ongevallenverzekering af voor hun medewerkers met een bedrijfswagen. In dat geval is uw lichamelijke schade ook bij privéverplaatsingen verzekerd door uw werkgever.

Lees ook:

"Je eigen ATTEST SCHADEVERLEDEN online opvragen - CARATTEST"
"Ongeval in het buitenland? Wat nu?"
" BONUS MALUS GRAAD ... Hoe werkt het? In welke BM zit ik?"
"Ongeval? Aanrijding met de wagen? Maak foto's met je smartphone!"
"Wie is in fout bij een VERKEERSONGEVAL?"
"Via een app op je smartphone het aanrijdingsformulier samen invullen en ondertekenen"
"Heel belangrijke tips bij het invullen van het AANRIJDINGSFORMULIER"
"Wie is in fout bij een gelijktijdig maneuver?"
"Betrapt op rijden onder invloed van alcohol? Boete? Intrekking rijbewijs?

In fout of niet, het kan een groot verschil uitmaken.
Advocaten zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade.

Bezorg het europees aanrijdingsformulier (EAF) en/of andere informatie (foto’s, strafdossier, verklaringen, …) zodat we een globaal zicht krijgen op de juiste omstandigheden van het ongeval.

Stuur het door via ons contactformulier "Wie is in fout bij een ongeval?" en je krijgt een gratis advies over de aansprakelijkheid (klik hier voor een advies). Een team van advocaten, allemaal "specialist in verkeersrecht", staat klaar om u verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvangt u een eerlijk antwoord.

Hoeveel kost een AUTOVERZEKERING?Hoeveel krijg ik nog voor mijn oude wagen?EUROPEES AANRIJDINGSFORMULIERBETWISTING? Voorbeeld INGEVULD AANRIJDINGSFORMULIER

Lees ook:
"Ongeval? Aanrijding met de wagen? Maak foto's met je smartphone!"
"BLANCO Europees aanrijdingsformulier"
"Wie is in fout bij een VERKEERSONGEVAL?"
"Via een app op je smartphone het aanrijdingsformulier samen invullen en ondertekenen"
"Heel belangrijke tips bij het invullen van het AANRIJDINGSFORMULIER"
"Wie is in fout bij een gelijktijdig maneuver?"
"Betrapt op rijden onder invloed van alcohol? Boete? Intrekking rijbewijs?

Laat hier nakijken of je voor het ongeval in fout of in recht bent!

Je krijgt heel snel een gratis advies over de aansprakelijkheid.

ONGEVAL ONGELUK BOTSING AANRIJDING VERKEERSONGEVAL