Ongeval met een niet-verzekerd voertuig? Wat moet u doen?

In ons land rijden ongeveer 100 000 voertuigen rond zonder verzekering. In 2017 gebeurden er 7 489 ongevallen waarbij niet-verzekerde voertuigen waren betrokken. Dat zijn zo’n 20 ongevallen per dag. Dat aantal is de laatste drie jaar wel wat afgenomen, maar blijft toch verbazend hoog. Zeker als u weet dat wie onverzekerd rondrijdt en een ongeval veroorzaakt, alle schade zelf moet vergoeden, desnoods via levenslange afbetalingen.

Wie betaalt de herstellingen aan mijn auto?

Stel dat er morgen een auto door het rood rijdt en daarbij uw wagen ramt. U stapt uit om de schade op te meten en het aanrijdingsformulier in te vullen, maar u stelt vast dat de brokkenpiloot niet in orde is met de wettelijk verplichte BA-verzekering voor zijn auto. Wat dan?

In eerste instantie doet u net hetzelfde als bij een gewoon auto-ongeval: de situatie beveiligen, de spoeddiensten bellen als er gewonden zijn en een aanrijdingsformulier invullen.

Daarnaast belt u ook de politie. Het proces-verbaal van de politieagent kan bevestigen dat de andere bestuurder niet verzekerd was. Vraag wel een kopie of het nummer van het proces-verbaal. Dat maakt het achteraf eenvoudiger om de schade te regelen.

In dit voorbeeld moet de schade worden vergoed door de andere partij. Omdat die niet verzekerd is, moet u echter een speciale procedure volgen.

Doe een beroep op uw omnium- en uw bestuurdersverzekering

Bij een ongeval met een onverzekerde tegenpartij kunt u een beroep doen op uw omnium- en uw bestuurdersverzekering, als u die aanvullende waarborgen hebt afgesloten. Deze verzekeringen vergoeden uw materiële en lichamelijke schade, ongeacht de oorzaak van de schade. Dus ook als een onbekende tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. 

Geen omnium, dan BA-autoverzekering

Als u geen omnium- of bestuurdersverzekering hebt afgesloten, neemt u contact op met uw BA-autoverzekeraar. Die verzekeraar kan uw schade vergoeden, op voorwaarde dat het schadegeval voldoet aan de RDR-voorwaarden. De RDR-regeling is een afspraak tussen het merendeel van de BA-autoverzekeraars in België die de verwerking van de schade bij ongevallen eenvoudiger maakt. Let wel, de RDR-regeling wordt nooit toegepast voor ongevallen die in het buitenland gebeuren.

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Kan uw BA-autoverzekering u niet verder helpen, dan kunt u een claim indienen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan die procedure voor u opvolgen.

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds komt tussen bij een ongeval waarin u in uw recht bent en uw verzekeringsmaatschappij zich niet tegen de verzekeraar  van de tegenpartij kan keren. Het fonds dekt enkel ongevallen die plaatsvinden in de Europese Economische Ruimte.

Het fonds kan voor u bemiddelen in de volgende scenario’s:

  1. Het voertuig van de tegenpartij beschikt niet over de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto.
  2. Het voertuig van de tegenpartij is gevlucht zonder identificatie.
  3. Het voertuig van de tegenpartij is wel gekend, maar het werd gestolen of verkregen door geweld of heling.
  4. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij werd in gebreke gesteld. Het moet dan gaan om een Belgische verzekeraar die heeft afgezien van de erkenning om de verzekering BA Auto uit te oefenen in België.
  5. De bestuurder van de tegenpartij heeft het ongeval veroorzaakt als gevolg van een onvoorziene situatie of overmacht, bijvoorbeeld een hartfalen.
 

CHATTEN OP SCHADEWEB.BE


ONLINE LIVE CHAT!

Heb je een vraag? Stel ze online
Je kan altijd op ons rekenen!

CHAT VRIJBLIJVEND MET
ONZE MEDEWERKERS