Kettingbotsing: Wie is in fout? Schadevergoeding?

Kettingbotsing: aansprakelijkheid onduidelijk

Bij een kettingbotsing moet een groot aantal auto’s betrokken zijn, zoals in Zonnebeke in 2013. Bij die kettingbotsing waren 131 chauffeurs betrokken. Het moet met andere woorden quasi onmogelijk zijn om een aansprakelijke voor de kettingbotsing aan te duiden.

Hoe zit het met een kleine kettingbotsing met een beperkt aantal voertuigen?

Zijn er bijvoorbeeld slechts 3 wagens betrokken, dan gaat de autoverzekering ervan uit dat de laatste bestuurder in de botsing aansprakelijk is voor alle schade als blijkt dat het middelste voertuig tegen het voorste voertuig werd geduwd. Hij wordt geacht alle schade te vergoeden, behalve indien hij kan aantonen dat de voorste (of de middelste) auto plots zonder geldige reden bruusk heeft geremd.

Hoe word ik vergoed bij een kettingbotsing?

Als er vele tientallen wagens betrokken zijn, kan het aanduiden van de aansprakelijke bestuurder leiden tot een lange, juridische strijd. Om dat te vermijden, hebben de verzekeringsmaatschappijen een Assuralia-overeenkomst afgesloten. Assuralia is de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen.

De Assuralia-overeenkomst bepaalt dat de BA-verzekeraars van de betrokken wagens elk 50% van de materiële schade en 100% van de lichamelijke schade betalen aan hun eigen verzekerden. Let op, deze overeenkomst wordt niet systematisch toegepast. Het is Assuralia die beslist, geval per geval, of de overeenkomst wordt ingeroepen of niet. Bovendien geldt deze overeenkomst enkel voor kettingbotsingen in België. Hebt u een omniumverzekering, dan komt die tussen en niet uw BA-autoverzekering. Die zal wel 50% van uw vrijstelling op zich nemen.

Is de Assuralia-overeenkomst voor- of nadelig als ik betrokken ben bij een kettingbotsing?

Het nadeel van de Assuralia-overeenkomst is dat uw materiële schade niet volledig wordt vergoed. Ook al bent u slachtoffer en ook al maakte u geen fouten. Een oplossing hiervoor is een omniumverzekering: die vergoedt uw materiële schade, ongeacht de oorzaak van de schade.

Kan na onderzoek toch een aansprakelijke bepaald worden, dan kunt u eventueel toch nog volledig schadeloos gesteld worden. Alleen is het erg moeilijk om bij een kettingbotsing de aansprakelijkheid te bepalen. Bij de  kettingbotsing in Zonnebeke bijvoorbeeld werden 74 van de 131 bestuurders gedagvaard die dus mogelijk aansprakelijk zijn.

Het grote voordeel van de Assuralia-overeenkomst is dat u niet lang hoeft te wachten op uw centen. Voor de Assuralia-overeenkomst bestond, moesten verzekeringsmaatschappijen het verdict van de rechter afwachten om slachtoffers te vergoeden. Dat kon soms tientallen jaren duren.

Het tweede voordeel toont zich als u de schade van een derde partij niet kan aantonen. Voorheen kreeg u in dergelijke gevallen helemaal niets voor uw geleden schade, maar met de Assuralia-overeenkomst dus wel.

 

CHATTEN OP SCHADEWEB.BE


ONLINE LIVE CHAT!

Heb je een vraag? Stel ze online
Je kan altijd op ons rekenen!

CHAT VRIJBLIJVEND MET
ONZE MEDEWERKERS