HUURDER: waarom een brandpolis onderschrijven?

Flora by Ethias

Waarom onderschrijft een huurder best een brandverzekering?

Wie eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering noodzakelijk om zijn eigen inboedel te verzekeren die in rook kan opgaan bij een schadegeval, maar ook om de schade te dekken die hij kan veroorzaken aan

 • de huurwoning (huurdersaansprakelijkheid) 
 • of aan anderen (derden) en waarvoor hij aansprakelijk is.
Als huurder uw eigen goederen beschermen

Als huurder wilt u vast en zeker ook uw eigen meubelen en andere persoonlijke goederen beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, diefstal… 

Met een brandverzekering (of brandverzekering inclusief diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Uw huurdersaansprakelijkheid verzekeren

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning die u huurt. U hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals u ze ontvangen hebt terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst.

 • Artikel 1732 van het bugerlijk wetboek:
  Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

 • Artikel 1733 van het burgerlijk wetboek:
  Hij is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

 • Artikel 1735 van het burgerlijk wetboek:
  De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders.

De huurder wordt met deze wettekst belast met een vermoeden van aansprakelijkheid. 

Als huurder wordt u automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die u hebt veroorzaakt, tenzij u kan bewijzen dat u geen schuld treft.

Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om de huurwoning te dekken met een brandverzekering. Zo kan de eigenaar er gerust op zijn dat als er schade is, die gedekt is door de verzekering van zijn huurder. Maar zelfs als dit niet verplicht is door het huurcontract, doet u er goed aan om er toch één te nemen want als u als huurder niet kan bewijzen dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, en de verzekering van de eigenaar de kosten na een schadegeval vergoed heeft, kan die verzekeraar zich daarna  tot u wenden om de schadevergoedingen terug te eisen. Het is dan uw brandverzekeraar die dit verhaal betaalt. Heeft u geen brandverzekering, dan zal u dit zelf moeten betalen.

gas elektriciteit prijs tarief vergelijken

Aansprakelijkheid tegenover derden dekken

Elke burger is aansprakelijk voor de schade die hij aanricht aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Om als huurder uw aansprakelijkheid tegenover derden – bijvoorbeeld de buren – te verzekeren, heeft u nood aan een brandverzekering. Als er bij u een brand uitbreekt, wordt u als huurder automatisch aansprakelijk gesteld voor een brand die in de huurwoning ontstaat, tenzij – zoals hierboven al werd vermeld - u het tegendeel kan bewijzen. Als die brand zich verspreidt en overgaat tot naburige woningen (andere appartementen in hetzelfde gebouw bijvoorbeeld), bent u als huurder ook aansprakelijk voor die schade. De buur of zijn verzekeraar wendt zich bijgevolg tot u om het schadebedrag te recupereren. En dan komt een brandverzekering van pas want die zal dit bedrag voor u betalen.
Flora by Ethias

Afstand van verhaal tegen de huurder

Een eigenaar die een woning verhuurt kan een brandverzekering aangaan met een “afstand van verhaal” tegen zijn huurder.

Dat wil zeggen dat de verzekeraar van de eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren na het vergoeden aan de eigenaar van de schade die door de brandverzekering gedekt is.

Toch loopt de huurder in dit geval nog altijd een paar belangrijke risico’s omdat de brandverzekering met afstand verhaal de verzekering van de huurder niet volledig vervangt:

 • De huurder is niet betrokken in de overeenkomst tussen de eigenaar en diens eigen brandverzekeraar. Als huurder weet u dus niet of uw huisbaas naar behoren verzekerd is. Als de eigenaar onderverzekerd is, kan hij zich tot u wenden voor de schade die hij niet vergoed gekregen heeft door zijn brandverzekeraar. Zorg er dus voor dat ook in de huurovereenkomst afgesproken wordt dat de eigenaar afstand doet van verhaal tegenover u als huurder.
   
 • U hebt persoonlijke goederen (meubels, spullen,…) en daar houdt de verzekering tussen uw huisbaas en zijn verzekeraar helemaal geen rekening mee. Wilt u deze beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,…? Dan moet u zelf een brandverzekering aangaan voor uw goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
   
 • U bent aansprakelijk voor de schade die u aanricht aan derden. Uw buren bijvoorbeeld: als een brand veroorzaakt door uw persoonlijke goederen overslaat naar de woning van uw buur. U bent  dan aansprakelijk waardoor de buur of zijn verzekeraar zich tot u kan keren om de geleden schade te recupereren. Ook in een dergelijke situatie kan uw eigen brandverzekering u uit de nood helpen.
   
Besluit:
Indien de eigenaar een brandverzekering heeft onderschreven met een afstand van verhaal, heeft u er toch alle belang bij uw verzekeringsmakelaar/verzekeraar te contacteren om na te gaan hoe u zich het beste beschermt tegen deze risico’s.
Of u onderschrijft onmiddellijk online zelf een verzekering huurdersaansprakelijkheid.

 

HUURWETGEVING AANGEPAST!

Wijziging vanaf 01/01/2019

Zie artikel:
Verzekering voor huurdersaansprakelijkheid verplicht in Vlaanderen en Wallonië vanaf 01/01/2019.

Algemeen

Flora by Ethias