GEBETEN DOOR EEN HOND? Vraag hier advies!

Wat nu? Ik ben gebeten door een hond.

Gebeten worden door een hond kan een bijzonder pijnlijke én traumatische ervaring zijn voor het slachtoffer. Ook voor het baasje van de viervoeter in kwestie is het vaak even schrikken. Het moment waarop je gebeten wordt door een hond is dan ook bijzonder angstaanjagend. Nadat het spreekwoordelijke stof gaan liggen is, rijzen er vaak heel wat vragen. 

 

Wie wordt er nu gebeten door een hond?!

In strips of karikaturen is het vaak de postbode die achterna wordt gezeten door een hond. In realiteit worden jaarlijks meer dan 150.000 Belgen door een hond gebeten. Dat zijn voornamelijk kinderen die thuis spelen en gebeten worden door de hond des huizes. Inderdaad, in bijna 8 op de 10 gevallen is de bijtende hond een hond die ze kennen en zelfs vertrouwen. Wanneer het je eigen hond is die je bijt, heb je uiteraard geen recht op een schadevergoeding. Wist je trouwens dat er meer jongens dan meisjes worden gebeten door een hond?

 

De oorzaak van deze (vaak onverwachte) reactie van het geliefde huisdier komt vaak als reactie op wat het kind of de persoon deed. Enthousiast spelen, de hond aanraken, aaien of knuffelen, de hond benaderen terwijl hij slaapt of eet, … de omstandigheden zijn vaak heel triviaal. De oorzaken en de verwondingen zijn dat veel minder.

 

Daarnaast zijn er gevallen waarbij een hond wordt gebeten door een andere hond tijdens een wandeling. Als baasje wil je natuurlijk tussenbeide komen, maar ook daar bestaat de kans dat die andere hond jou dan zal aanvallen. En begin dan maar eens uit te zoeken wie er in fout is!

 

Gebeten door een hond? Laat je verzorgen!
 

Omdat elke hondenbeet potentieel gevaarlijk is voor je gezondheid ga je maar beter zo snel mogelijk naar de dokter nadat je gebeten bent door een hond. Jonge kinderen worden vaak aan het hoofd gebeten. Ook het gezicht, de hals of het bovenlichaam kunnen gekwetst raken. Oudere kinderen en volwassenen worden dan weer vaker gebeten in handen en voeten. Je begrijpt dat dergelijke beten vooral inwendig heel wat letsels kunnen veroorzaken. Ook het risico op ernstige littekens is zeer reëel. Het allergrootste gevaar schuilt echter in infecties van micro-organismes die aanwezig zijn in het speeksel of de muil van het dier.
Het is dus uitermate belangrijk om je voldoende medisch te laten adviseren, zelfs als het gaat over een kleine hondenbeet.

Over advies gesproken: ook je advocaat kan je begeleiden in de juridische afhandeling.
Tal van vragen omtrent aansprakelijkheid dringen zich natuurlijk op.

Wie is er aansprakelijk?
Wie zal de schade vergoeden?
Kopzorgen waarvoor je maar beter een echte expert raadpleegt.


Hoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?

 

Aangifte doen wanneer je gebeten bent door een hond
 

Wanneer je gebeten wordt door een hond, is het vaak mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Zo’n beet kan, naast de eerder vernoemde letsels, ook heel wat bijkomende schade en ongemakken veroorzaken. Denk maar aan een langdurige infectie, de gevolgen van de schrikreactie, angstgevoelens tegenover honden en/of zichtbare littekens. Als je die hebt, kan je beroep doen op je gezinspolis of familiale verzekering. Deze zal in principe tussenkomen voor de eigenaar van de hond of voor het slachtoffer. Dat is dus al één zorg minder. De vraag wie wat zal vergoeden, is natuurlijk heel contextafhankelijk. 

 

Juridisch advies nadat je gebeten wordt door een hond
 

Als je een vergoeding voor je schade wenst, is de belangrijkste vraag wie er aansprakelijk is. Kan het slachtoffer met andere woorden zijn of haar geleden schade recupereren van de eigenaar van de hond of van de persoon die op dat ogenblik de hond onder zijn of haar bewaring heeft? Als hondeneigenaar is het antwoord op deze juridische vraag nogal ontnuchterend. De eigenaar of hij die de hond onder zijn bewaring heeft, is namelijk zo goed als altijd aansprakelijk. Dit is een juridisch onweerlegbaar vermoeden. Men kan hier enkel aan ontsnappen door te bewijzen dat er sprake is van een vreemde oorzaak. Je begrijpt dat zoiets natuurlijk bijna onmogelijk te bewijzen valt.
 

Sowieso raden we je aan om bij elke situatie waarbij iemand aangevallen werd door een hond juridisch advies in te winnen.
 

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor mijn LITTEKEN? Esthetische schade


U hebt een uitnodiging gekregen om langs te gaan bij de raadgevend geneesheer die aangesteld werd door een verzekeringsmaatschappij?

Deze raadgevend geneesheer treedt op wanneer een evaluatie nodig is van uw gezondheidstoestand of van lichamelijke letsels. Hij krijgt deze opdracht, ook wel expertise genoemd, van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld na een ongeval.

De verzekeringsmaatschappij zal aan de hand van zijn verslag de schade kunnen meten. Zijn tussenkomst maakt het dus mogelijk om de vergoeding te bepalen.

Je bent bij de raadsdokter geweest die aangesteld werd door de verzekeringsmaatschappij.
Hoe ziet zo'n verslag er dan uit?

Een volledig voorbeeld met percentages kan je hier zien!

Uw raadsdokter kan ingeschakeld worden in heel wat verzekeringstakken:

Na een ongeval is het fysiek en mentaal herstel vaak onvolledig.
Blijvende bewegingsbeperking in de gewrichten of aanhoudende verminderde spierkracht kunnen de gewone dagelijkse activiteiten of arbeid ernstig belemmeren.

Laat u bijstaan door:

een specialist in de
verzekeringsgeneeskunde

en medische expertise
Contacteer ons!

Wat verstaan we onder "lichamelijke schade"?

Lichamelijke schade is de verzamelnaam voor alle schade die je hebt doordat je letsels hebt opgelopen in een ongeval.

De voornaamste soorten schade die onder de noemer "lichamelijke schade" vallen:

  • medische kosten: dokters- en ziekenhuisfacturen, revalidatie, geneesmiddelen,...
  • hulp van derden: een prothese, een rolstoel of andere medische hulpmiddelen, hulp bij mobiliteit of aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld omdat je niet meer met de trap naar boven kan),...
  • loonverlies: als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken
  • huishoudelijke schade: inschakelen van huishoudelijke hulp (poetsen, strijken,...) wanneer je door het ongeval dit niet meer zelf kan doen
  • morele schade: omvat het fysiek en psychisch leed ten gevolge van een ongeval, de volksmond spreekt over "pijn en smarten".
  • esthetische schade: vergoeding in geval van littekens of verminking
  • ...

INDICATIEVE TABEL 2020

Leidraad voor de
raming van uw schade!

Uw eigen raadsdokter?


Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter

" PERSOONLIJKE, HUISHOUDELIJKE EN ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEID"

"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek"
"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"

"Ongeval? Ben ik in fout of ben ik in recht? Gratis advies"

"Gedagvaard? Pro Justitia? Verkeersovertreding? Snelheidsovertreding? Door het rood gereden? Gratis advies nodig?

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Stel je vraag aan een advocaat

Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een eerste gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Wacht niet en vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...

voorkomen voor de rechtbank zitting advocaat