AUTOVERZEKERING VERPLICHT - BA AUTO

VERPLICHTE AUTOVERZEKERING
BA AUTO

Voor welke voertuigen?
BA Auto is verplicht voor alle motorvoertuigen die in het verkeer worden gebracht:
auto's, moto's, quads, tractors, … zelfs aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Wie verzekert het voertuig?
De eigenaar van het voertuig is verplicht een verzekering BA Auto af te sluiten.

Denk je gemakkelijk geld te besparen door geen verzekering te nemen? Geen goed idee! Als je voertuig niet verzekerd is, neem je immers enorme risico's (boetes, gevangenisstraf, inbeslagname van je voertuig of verval van het recht om te rijden, en niet te vergeten de financiële risico's in geval van schade …).

 

Wie is gedekt door BA Auto?

De verzekering BA Auto dekt de schade die elke bestuurder van je voertuig kan veroorzaken aan anderen. Ze komt zelfs tussen als een passagier van je voertuig aansprakelijk zou zijn voor het ongeval. Maar als je voertuig gestolen wordt, is de aansprakelijkheid van de dief uiteraard niet gedekt. In dat geval vergoedt het Belgisch  Gemeenschappelijk Waarborgfonds de slachtoffers van het ongeval.

 

Wat is de omvang van BA Auto?

Elke verzekeraar biedt minstens de wettelijke waarborgen, doorgaans samen met enkele aanvullende dekkingen, zoals bijstand voor je voertuig, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, …

De verzekeraar vergoedt de materiële of lichamelijke schade (weggebruiker, passagier, …) veroorzaakt met het voertuig.
Bij lichamelijke letsels worden de totale medische kosten, het loonverlies en de huishoudelijke, esthetische en morele schade vergoed. Bij overlijden gaat de vergoeding naar je geliefden.

 

In heel specifieke gevallen zou de verzekeraar de (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling kunnen vragen van de uitgekeerde vergoedingen. Alle voorwaarden staan duidelijk uitgelegd in je verzekeringscontract.

 

Wat dekt BA Auto niet?

BA Auto vergoedt je lichamelijke schade doorgaans niet als je de enige bestuurder bent die betrokken is in het ongeval of als je in fout bent. Na de tussenkomst van je ziekenfonds is het je bestuurdersverzekering die je zal vergoeden. Sommige verzekeraars voorzien deze dekking automatisch in het basiscontract.  Contacteer ons voor meer info.

Je voertuig leed materiële schade na een ongeval in fout? Je BA Auto zal ook hier niet tussenkomen. Daarvoor moet je een beroep doen op je Omnium. Deze komt ook tussen als de aansprakelijke voor het ongeval niet gekend is of in geval van vandalisme.

 

Wat als er een zwakke weggebruiker betrokken is?

Wie wordt beschouwd als zwakke weggebruiker? Fietsers, voetgangers, passagiers enz. De wet zegt dat zij vergoed moeten worden voor hun lichamelijke schade als er een motorvoertuig betrokken is in het ongeval, zelfs als zij aansprakelijk zijn voor het ongeval.  In dat geval verloopt de vergoeding zonder negatieve gevolgen voor jou (geen verhoging van de bonus-malusgraad of van de premie BA).  De schade die zij aan anderen veroorzaakt hebben door het ongeval (bijvoorbeeld aan je voertuig) blijft echter voor hun rekening en is mogelijk gedekt via hun familiale verzekering.