AUTO EXPERT TEGENEXPERT TOTAAL VERLIES

Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig "TOTAAL VERLIES" ("perte totale" of "total loss").

Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. 
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet kan).

Membership assets

Bij onenigheid over de berekeningen van de expert kan je best zelf een expert kiezen om je belangen te behartigen.
Jouw expert zal dan het nodige doen om een 
tegenexpertise te bekomen.
De 
eigen expert zal betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar, dekking voorzien in uw autopolis zelf of een aparte polis rechtsbijstand

 

Cardoen.be BENL - Algemeen

Uw eigen expert of tegenexpert?

Laat u bijstaan
door een onafhankelijke
eigen tegenexpert !


Graag meer info

Laat u begeleiden
stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt
waar u recht op heeft.

De verschillende vormen van totaal verlies:
 

1 . Technisch totaal verlies:

Wanneer:

- structuur van het voertuig grotendeels vervormd is

- voertuig in verschillende stukken uiteengevallen is

- voertuig door brand volledig vernield is

- voertuig enige tijd in het water verbleven is

(op basis van de regels van de technische keuring 
en de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen UPEX).

 

2 . Economisch totaal verlies:

Wanneer:

de herstellingskosten de aangenomen waarde of de werkelijk waarde,
(naargelang de van toepassing zijnde wijze van schadeloosstelling)
na aftrek van de waarde van het wrak, bereiken.

Er wordt rekening gehouden met:
- BTW
- BIV (Belasting op inverkeerstelling)
- kosten voor de inschrijving van het voertuig.

Graag meer info over
TEGENEXPERT AUTO
BETAALD DOOR
UW verzekeringsmaatschappij

 

totaal verlies perte total expert tegenexpert auto expert waarde voor ongeval