ASBEST VERWIJDEREN? Asbest golfplaten of asbestdaken verwijder je best niet zelf!

Asbest verwijderen doet u beter niet zelf, want er gaan verschillende risico’s achter verscholen. Asbest verwijderen is een complex proces dat de nodige veiligheidsmaatregelen vergt.

Doe beroep op een ervaren asbestsaneringsdienst!

Na de asbestinventarisatie en een haalbaarheidsstudie, wordt de veiligste asbestsaneringsmethode gekozen voor uw pand:

  • Asbest verwijderen via de techniek van eenvoudige handelingen (bv. asbest golfplaten verwijderen of asbestdaken verwijderen)

  • Asbest verwijderen via de couveusezakmethode (bv. asbest verwijderen in leidingen)

  • Asbest verwijderen met een hermetische zone (bv. asbest verwijderen in woningen)

Heb je vragen? Wij bellen je vrijblijvend met een advies! ALCOHOL - DRONKENSCHAP - RIJDEN ONDER INVLOEDVERKEERSOVERTREDING - SNELHEIDSOVERTREDING - VLUCHTMISDRIJFVERHAAL VAN UW VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ - REGRESVERGOEDING VAN UW LICHAMELIJKE SCHADE - BLIJVEND LETSEL - WHIPLASH - LITTEKEN