AANRIJDING TUSSEN AUTO EN FIETSER. Fietser reed aan foutieve kant van de weg. Wie is in fout?

 

botsing met fietser aanrijding fietser kwam van rechts fietser reed aan foutieve kant van de weg

Wie is in fout?

Volgens uw verzekeringsmaatschappij: 50/50 verdeling van aansprakelijkheid?

Heeft een "zwakke weggebruiker" voorrang? Wat is een zwakke weggebruiker?

Automatische vergoedingsplicht door de BA-verzekering van het betrokken voertuig voor:
- lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische kosten
- schade aan kledij inclusief functionele prothesen zoals bril, hoorapparaat of gebit

Gratis uw dossier bestuderen?
Stuur je aangifte HIER door!


Binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

aanrijdingsformulier
uploaden

ongeval aanrijding botsing in fout? in recht? aansprakelijkheid

Hier een aantal "cases", voorbeelden met een ingevuld aanrijdingsformulier (situatieschets + aangeduide kruisjes):
"Gelijktijdig maneuver: voertuig A en voertuig B reden achteruit weg uit parkeerstand."
"Een voertuig inhalen terwijl het voertuig linksaf ging om een parking op te rijden."
"Kettingbotsing met 3 auto's: werd het middelste voertuig doorgeduwd?"
"Hoofdbaan oprijden terwijl een voertuig aan het inhalen is op de hoofdbaan."
"Ongeval op een rondpunt (rotonde)."
"Voorrang van rechts op het kruispunt"