LEKDETECTIE - OPSPORING LEK - waterschade - lekkage opsporen in leiding - WATERLEK

LEKDETECTIE - OPSPOREN VAN EEN WATERLEK   


Ultrasone detectie
Met ultrasone detectie kunnen lekkages in verborgen leidingen opgespoord worden. Zelfs de kleinste gaatjes zorgen bij vrijkomend gas of water tot verhoogde wrijving en genereren voor mensen niet hoorbare geluiden. Deze door stromingswrijving veroorzaakte geluidstrillingen worden door een ultrasone detector opgevangen. Zo kan de locatie van de lekkage zeer nauwkeurig bepaald worden.

Thermografische infraroodcamera
Met een thermografische infraroodcamera kunnen, net als de thermografische camera, lekkages aan leidingen in beeld gebracht worden. Met de infraroodcamera kunnen lekkages op moeilijke bereikbare plaatsen nauwkeurig gedetecteerd worden.

Vochtmeter
Met een vochtmeter wordt de aanwezigheid van vocht gemeten in materialen, zoals hout, steen en gips.

Thermografische camera
Met een thermografische camera worden warmte- en koudestructuren in beeld gebracht zodat er precies gezien kan worden waar zich verlies van warmte of koude optreedt. Lage temperaturen hebben een donkere kleur, terwijl hogere temperaturen lichtere kleuren hebben. Bij een lekkage van een afvoerleiding van douche, bad, of gootsteen is het water in de leiding warmer dan het gelekte water rond de leiding.

Endoscoop camera
Een endoscoop camera wordt gebruikt om lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen op te sporen, zoals spouwmuren, baden en douchebakken. Zo kan er met de endoscoop camera onder douchebakken of in afvoerbuizen en leidingen gekeken worden. De endoscoop kan tot wel 3 meter in de leiding gaan en is ongeveer 10 millimeter dik. Eenmaal de lekkage in beeld is, kunnen we hier een foto van maken.

Een lek... wat nu? 

Het opsporen van een lekkage kan op verschillende manieren. Er komt geen breekwerk aan te pas!
In de meeste gevallen betaalt uw brandverzekering de kosten van het onderzoek terug.

MEER INFO over
LEKDETECTIE


lek lekdetectie opsporen waterlek waterschade


Warmtelekkages

lekdetectie opsporen lek in leiding waterschade detectie lek

Heb je vragen? Wij bellen je vrijblijvend met een advies! ALCOHOL - DRONKENSCHAP - RIJDEN ONDER INVLOEDVERKEERSOVERTREDING - SNELHEIDSOVERTREDING - VLUCHTMISDRIJFVERHAAL VAN UW VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ - REGRESVERGOEDING VAN UW LICHAMELIJKE SCHADE - BLIJVEND LETSEL - WHIPLASH - LITTEKEN